EğitimAL

İsviçre
Yurtdışında eğitim için tercih edilen ülkelerden İsviçre’yi biraz daha yakından tanıyalım. Alpler, İsviçre Platosu ve Jura Dağları arasında bölünen ve bir kara ülkesi olan İsviçre’nin denize kıyısı bulunmamaktadır. Resmî adı İsviçre Konfederasyonu olan İsviçre’nin başkenti Bern’dir ve 26 kantondan oluşan federal bir cumhuriyettir. Batı Avrupa'da bulunan ülkenin kuzey sınırında Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya ve doğusunda Avusturya ile Lihtenştayn bulunur.  Avrupa Serbest Ticaret Birliğinin kurucu üyelerinden ve Şengen Bölgesinin bir parçası olan İsviçre Avrupa Birliğinin ve Euro Zone’nin bir üyesi değildir. İsviçre, kişi başına düşen gayri safi milli hasıla açısından da dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Zürih ve Cenevre sırasıyla dünyadaki ikinci ve sekizinci yaşam kalitesine sahip şehirler olarak sıralanmaktadır. Hizmet sektörü %73'lük oran ile İsviçre ekonomisinin en büyük sektörüdür. Bankacılık, sigortacılık, turizm ve ticaret ekonominin en önemli kalemleridir. Toplam ihracatın üçte biri banka, sigorta, turizm ve uluslararası organizasyonlar gibi alanlara aittir. Ekonominin % 23'ünü ise sanayi sektörleri oluşturur. Sanayi sektörü en çok kimya endüstrisi, sağlık ve ilaç sektörü, bilimsel ve hassas ölçüm araçları ve müzik aletleri gibi alanlarda gelişmiştir. İsviçre’de dil ve kültür açısından Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romansça olmak üzere dört ana bölge bulunmaktadır. İsviçre, dünyadaki en demokratik devletlerden biridir ve devletin başında tek bir devlet başkanı yerine Federal Konsey bulunmaktadır. Ayrıca İsviçre vatandaşı bir kişi anayasada değişiklik yapılması için başvuru yapabilir ya da ülkedeki bir kanunun değişmesi için dava açabilir. Bu açıdan İsviçre’nin doğrudan demokrasiye sahip bir ülke olduğunu söyleyebiliriz.

 

Eğitime önem veren bir toplum olmaları nedeniyle İsviçre’de eğitim kalitesi oldukça yüksek seviyededir. Adil bir eğitim sistemine sahip olan İsviçre’de her üniversitenin eğitim programı ve dersleri farklıdır. Özellikle uygulama noktasında birçok öğrenciye staj imkânı verilmektedir ve bu da yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenci adayları için oldukça önemlidir. Sanat okullarından önce ayrıca okula hazırlık süreci vardır. 10 hafta süren ön hazırlık eğitiminde öğrencilere seçtikleri bölüm hakkında eğitimler verilmektedir. Üniversitelerde bu okullar sayesinde gelen öğrencilerine daha üst seviyede bir eğitim sunabilmektedir. Teorik bilgi ve uygulamalı eğitim sayesinde öğrencilerin kariyer hayatı da gelişmektedir. Öğrencilerin her konuda bilgi sahibi ve aktif bir birey olmalarını sağlanmak amacıyla spor ve sosyal alanlarda da eğlenceli dersler verilmektedir. Harika bir doğaya sahip olan ve genelde insanların huzurlu olduğu bu ülke gerçekten kendisi için söylenen tüm güzel sözleri hak etmektedir. İsviçre'de Fransızca'nın yanında üç resmi dilin bulunması, eğitim-öğretime değer verilmesi, doğal güzellikler ve çok kültürlü ortamın bulunması yurtdışında eğitim almak isteyenler için bu ülkede eğitim görme seçeneğini daha da avantajlı hale getirmektedir.

Yukarı