EğitimAL

Amerika
Amerika Birleşik Devletleri'nde Eğitim 

 

ABD dünyada eğitime en çok kaynak ayıran ülkelerin başında gelir. Yıllık 1.3 trilyon dolarlık eğitim fonun büyük kısmı eyalet ve yerel yönetimlerden gelir ve federal fonlar sadece 200 milyar dolarlık bir paya sahiptir. Özel okullar kendi müfredatlarını ve personel politikalarını belirlemekte serbesttirler, ancak bazı bölgesel düzenlemeler geçerlidir ve bağımsız bölgesel akreditasyon yetkilileri tarafından kontrol edilir.

2013 yılında, okul çağındaki çocukların yaklaşık %87'si (yükseköğretimin altındakiler) devlet destekli devlet okullarına, yaklaşık %10'u eğitim ve vakıf destekli özel okullara ve yaklaşık %3'ü evde eğitim almıştır.

Ayrıca, ülke genelinde çok sayıda ve çok çeşitli kamu ve özel sektör yükseköğretim kurumları bulunmaktadır. Ülkede Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, MIT ve Caltech gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden bazıları bulunur. ABD News & World Report tarafından hazırlanan dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasındaki en iyi on üniversitenin sekizi Amerika’da bulunmaktadır (diğer ikisi Oxford ve Cambridge, Birleşik Krallık). OECD raporlarına göre 25 yaş üzeri Amerikalıların %35 lisan veya üzeri dereceye sahiptir.

Bu bilgiler ışığında ABD yurtdışında eğitim alacaklar için mükemmel bir tercihtir. İster dil eğitimi olsun ister lisans eğitimi için olsun kaliteli ve çeşitli eğitim olanakları sunar. Her yıl yaklaşık 1 milyon öğrenci eğitim amacı ile Amerika’yı tercih etmektedir. Özellikle araştırma alanında yüksek bütçelere sahip olması, Amerikan üniversitelerinin tüm dünyada hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından ilgi görmesine neden olmaktadır. Amerika’da devlet ve özel üniversiteler olmak üzere toplamda 5768 tane üniversite vardır.  Ayrıca son yıllarda çok popüler olan sertifika programları da Amerika’daki üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri tarafından sunulmaktadır.

Yukarı