EğitimAL

İngiltere'de Lise Eğitimi

Öğrenciler; yurtdışı lise eğitimi sırasındaki ilk 3 yıllarında (7, 8 ve 9. sınıflarda) sunulan müfredatı tamamladıktan sonra 10. ve 11. sınıfta hangi GCSE derslerini alacaklarını belirlemek için yapılan genel sınavlara girerler, yani Türkiye’deki sistemde lisede alan seçme gibi düşünebilirsiniz. Sınavlardan aldıkları sonuçlara göre de GCSE alanları belirlenmiş olur. GCSE’de hangi alandan dersler alacağı öğrencinin üniversitede eğitim almak istediği alana bağlı olarak seçilmektedir. GCSE (General Certificate of Secondary Education); İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da, 10 ve 11. sınıfta alınan derslerden sonra tercih edilen bir alandan alınan sınav sonucunda başarılı olunması durumunda verilen sertifikadır olup, Türkiye’deki lise diplomasına denktir. Öğrenciler, eğitim aldıkları bir alanda sınava girerler ve sınav sonucunun başarılı olması durumunda da bu sertifikayı alırlar. Sınavlar aynı gün tüm ülke genelinde aynı sorulardan yapılır. Bunu mevcut sistemdeki YGS sınavına benzetebiliriz.

Yukarı