İrlanda Üniversite Eğitimi

İrlanda’da lisans eğitimi uluslararası öğrenciler için farklı bir programla başlamaktadır, bu fark Türkiye’de verilen lise eğitiminden kaynaklanmaktadır. İrlanda gibi eğitim sistemi yerleşmiş olan ülkelerde, öğrenciler lise eğitimlerinin son yılında üniversitede okumak istedikleri bölüme yönelik ders almakta, böylece öğrenciler üniversite eğitimine hazırlıklı başlamaktadırlar. Ancak Türkiye’den giden öğrenciler bu standartta bir eğitim almadıkları için ilk yıllarını akademik üniversite hazırlık programı denilen “Foundation” eğitimini almaktadır. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler üniversite programına geçmeye hak kazanmaktadırlar. Bölüm ve üniversiteye göre değişiklik göstermekle beraber, iktisadi ve beşeri bilimler genelde 3 yıl, fen ve sağlıkla ilgili bölümlerin eğitim süreleri 4 ila 6 yıl arasında değişmektedir.

İRLANDA Üniversiteleri


Yukarı