EğitimAL

Yeni Zelanda
Yeni Zelanda güneybatı Pasifik Okyanusu'nda egemen bir ada ülkesidir. Ülke iki ana kıta olan kuzey adası (Te Ika-a-Maui)  güney adası (Te Waipounamu) ve bunların dışında yaklaşık 600 küçük adadan oluşur. Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington ve en kalabalık kenti Auckland dır.

2009 yılında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Yeni Zelanda'yı dünyada bilim ve okumada 7., matematikte 13. sırada yer aldı. Birleşmiş Milletler ’in Eğitim Endeksi’nin bir parçası olarak yayımlanan İnsani Gelişme Endeksi'nde  Yeni Zelanda dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.

Yeni Zelanda Müfredatı 1'den 8'e kadar sekiz seviyeye ve sekiz ana öğrenme alanına sahiptir: İngilizce, sanat, sağlık ve beden eğitimi, dil öğrenmek, matematik ve istatistik, bilim, sosyal bilimler ve teknoloji. Te Marautanga o Aotearoa dokuzuncu bir öğrenme alanı olan Maori dili içerir.

Yeni Zelanda'daki ana ortaokul yeterliliği, tüm devlet ve devletle bütünleşik okullarda sunulan Ulusal Eğitimsel Başarı Sertifikası'dır (NCEA). Bazı okullar, NCEA ile birlikte Cambridge Uluslararası Sınavları (CIE) veya Uluslararası Bakalorya (IB) sunmaktadır.

Yeni Zelanda'da yükseköğretim , okul sonrası eğitim ve öğretimin tüm yönlerini tanımlamak için kullanılır. Bu, okullardaki resmi olmayan değerlendirilmemiş topluluk kurslarından lisans derecelerine ve ileri, araştırmaya dayalı lisansüstü derecelere kadar uzanmaktadır . Yükseköğretim, okullarda, mesleki eğitim ve öğretimde ulusal yeterliliklerin birleşik bir sistemi olan Yeni Zelanda Yeterlilikler Çerçevesinde düzenlenmektedir

Yeni Zelanda'da yüksek öğretim üniversiteler, teknoloji ve politeknik özel eğitim kurumları, sanayi eğitim kuruluşları ve wānanga enstitüleri ( Maori eğitimi) tarafından sağlanmaktadır. Yeni Zelanda Yeterlilik Kurumu(NZQA) üniversiteler dışındaki tüm dersleri ve yükseköğretim kurumlarını kalite güvencesinden sorumludur. 1989 Eğitim Kanunu uyarınca Üniversite Akademik Programlar Komitesi (CUAP) ve Akademik Kalite Ajansı (AQA) üniversite eğitiminin kalite güvencesi için yetki vermiştir.

Yeni Zelanda kur avantajı ve çok kültürlü yapısı sayesinde eğitim için uygun bir ülke haline geliyor. Birçok başarılı üniversitenin yanında çok çeşitli dil kursları sunan birçok dil okuluna da sahip olan ülke bu anlamda da güzel bir alternatiftir.

Yukarı