EğitimAL

Yurt Dışı Bursları


Yurt dışı kaynaklı olan ve Türk öğrencilerin yararlanabileceği bir çok burs tipi bulunmaktadır. Bunların en popüler olanları, Chevining ve Fullbright’tır. Bu burslar çeşitli ülkeler tarafından sunulmakta olup belli eğitim seviyesi ve uzmanlık dallarına yönelik olabilir. Aşağıda listelenen bursların dışında farklı programlar ve farklı ülkeler için de burslar pek tabi ki mevcut. Hangi alanda çalışmak istiyorsanız, hangi ülkeyi düşünüyorsanız bunları belirleyerek eğitimAL ofislerine gelmeniz durumunda eğitim danışmanlarımız size memnuniyetle yardımcı olarak uygun burs programını sizlere sunacaktır.

Chevining Bursu

Chevining bursu Birleşik Krallık (UK) tarafından küresel çapta sunulan, İngiltere’de yapılacak eğitimlere yönelik “Foreign & Commonwealth Office (FCO)” tarafından organize edilen bir burstur. Burs kapsamında master ve kısa süreli (min. 12 hafta) sertifika programlarına başvurular değerlendiriliyor. Bursa hak kazanmak için öncelikli koşul İngilizce yeterliliği. Bunun için istenen sınav sonuçları ise şu şekilde; Akademik IELTS; Genel Puan 6,5 olacak şekilde Listening, Reading, Speaking ve Writing kısımlarından minimum 5,5. Daha önceki yıllarda Pearson ve TOEFL IBT testleri de sisteme dahil iken yapılan son düzenlemelerle bu iki test geçerliliğini yitirdi. 

Bir diğer şart ise 2 yıl ücretli/ücretsiz çalışma deneyimi istenmesi. Burada 2 yıl hesabı, haftada 35 saat çalışma ve yılda 40 hafta çalışma üzerinden yani 2 yıl, 2800 saat olacak şekilde hesaplanıyor. Bu çalışma süresini daha kısa bir takvim yılında doldurmuş olmanız başvurunuzu engellemiyor. Burs kapsamında İngiltere üniversitelerinden 3’üne başvuru yapmanız gerekiyor. Aynı üniveristede 3 farklı programa başvuru yapmanız da mümkün. Türkiye’nin de dahil olduğu grupta sadece master programları değil daha kısa süreli sertifika programlarına başvuru da mümkün. 

Burs kapsamında 15.000£’e kadar olan okul ücreti ve belli bir oranda harçlık öğrencilere sunulmakta. Burs için başvuru formunu doldurmanız ve iki kişiden referans mektubu almanız gerekiyor. Chevining Bursu mevcut çalışma alanında kariyerini ilerletmek ve derinleştirmek isteyen profesyonelleri amaçladığından, başarılı olma ihtimaliniz üniversite notlarınız, akademik başarılarınızdan ziyade başvuru esnasında amacınızı net şekilde belirtmenize ve sonrasında mülakatta başarılı bir şekilde kendinizi ifade etmenize dayanıyor. Eğitiminiz biter bitmez ülkenize geri dönmeniz ve iki yıl ülkenizde çalışmanız bekleniyor. Tüm bu koşulları garanti edecek şekilde, burs çıktığında bir taahhütname imzalıyorsunuz.

Fullbright Bursu

Fullbright Bursu ABD hükümeti tarafından verilen, 1946 yılında Senatör J. William Fulbright tarafından başlatılan bir program olup ABD’nin en prestijli burslarından biridir. Program kapsamında Master, Doktora ve Doktora tezi bursları sunulmaktadır. 

Master için maksimum 2 yıllık burs sunulmakta ve maksimum 30.000 USD’ye kadar eğitim ve bağlı masraflar, 1,280 - 2,160 USD aylık yaşamsal masraflara dair harcırah ve ABD’ye gidiş dönüş uçak bileti sunulmaktadır. Başvuranlardan lisans not ortalaması olarak minimum 3,0/4,0 istenmektedir. Başvuru için istenmese de kabul alınan üniversitelere giriş için GRE/GMAT istenebilmektedir. İngilizce yeterlilik için TOEFL sınavı gerekmekte olup, genel bir skor yerine başvurulan üniversitelerin istedikleri skorlar dikkate alınıyor.  Doktora için de hemen hemen ayn koşullar geçerli ancak istenen not ortalaması biraz daha yüksek: 3,5/4,0

Verdiği burs miktarı ve 70 yıla yakın geçmişi ile Fullbright Bursu dünya çapında önemli burslardan biri. Dolayısıyla ciddi akademik başvuruların önplana çıktığını söyleyebiliriz.

Yukarı