EğitimAL

Almanya'da Yaşam


Almanya, 82 milyon nüfuslu gelişmiş bir Avrupa ülkesidir. Almanya siyasi olarak federatif bir yapıya sahiptir ve her eyalet de kendi iç işlerinde kısmen serbesttir. Ancak asıl federal başkent Berlin’dir. Almanya oldukça refah bir ülkedir ve kişi başına düşen gelir 27.600 dolar kadardır. Almanya toplumsal yapı olarak da çok fazla milletin bulunduğu bir ülkedir. Elbette ülkenin en baskın nüfusunu Almanlar oluşturmaktadır. Almanların ardından %90’ı Hıristiyan olmakla beraber Müslümanlar ve Yahudiler de yaşamaktadır. Ayrıca Almanya’da kayda değer bir Türk nüfus da yaşamaktadır. Almanya’nın iklimi genelde yağışlıdır, baharda ve yaz mevsiminde hava her ne kadar güzel olsa da her an yağmur yağma ihtimali vardır. Alman toplumu tüm dünyada çalışkanlıklarıyla bilinmektedirler. Bu çalışkanlık onların hayatlarında disiplinli çalışmaya, mantıkla hareket etmeye ve sistemli bir çalışma sistemlerinin olmalarına da olanak sağlamıştır. Hatta; Almanya’nın tarihte iki büyük Dünya Savaşı’nı kaybetmesine rağmen bu düzeye erişmesinde Alman disiplini ve dayanıklılığının çok büyük etkisi bulunmaktadır.

Yukarı