EğitimAL

Kanada
Kanada, Kuzey Amerika kıtasının kuzey kısmında bulunan, yüz ölçümü göz önüne alındığında dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Kanada suç oranı en düşük ve refah düzeyi en yüksek ülkeler arasında gösterilir. 18.yy. sonlarına kadar Büyük Britanya’nın yönetimi altındayken, İngiltere toprakları üzerindeki gücünü kaybetmiş ancak prosedürde ve günümüzde halen Büyük Britanya’nın bir parçası konumundadır. Başkenti Ottowa olan Kanada’da dil eğitimi alınabilecek şehirler arasında Toronto, Vancouver ve Montreal bulunmaktadır. Parlamenter demokrasi sistemiyle yönetilmekte olan bu ülkede, her eyaletin kendine göre yasama ve yürütme hâkimiyeti bulunmaktadır. Bu anlamda, eyaletlerde hâkim olan diller farklılık göstermektedir. Örneğin, öğrencilerin sıklıkla gittiği Toronto ve Vancouver’da İngilizce hakimken, Montreal’de Fransızca ana dil, İngilizce ise ikinci dil olarak geçmektedir. Bu sebepler ile Kanada, yurtdışı eğitimi almak isteyen öğrenciler için çok avantajlı bir ülkedir. 

Yukarı