EğitimAL

Çocuk ve Gençlere Yönelik Yaz Kampı Programları


Minimum 12 yaştan başlayarak 17 yaşa kadar sunulan yaz kampı programlarında, öğrenciler öğlene kadar genel İngilizce dersleri alırken, öğleden sonra haftalık oluşturulan programlar dahilinde şehir içi ya da şehir dışı aktivitelere katılmaktadırlar. Dünyanın her ülkesinden genel katılımcılarla arkadaşlık ortamı sağlandığından ve çocukların öğrenme hızları göz önüne alındığında, yetişkin öğrencilere göre birim zamanda daha hızlı bir ilerleme görünmektedir. Yaz kampı programları sadece dil seviyesine ilerletmek gibi bir amaç gütmemektedir. Aynı zamanda öğrencilerin kendilerini olan güven duygularını arttırmak, kendileriyle ve kariyerleriyle ilgili vizyonlarını geliştirmek, mevcut imkanların dışında farklı bir dünyanın da olduğu gerçeğiyle geleceğe daha umut ve güvenle bakmak gibi bir amaçları da vardır. Yaz kamplarına alternatif olarak, daha çok üniversiteye hazırlık aşamasında olan öğrenciler için aktiviteden ziyade üniversite gezileri, takım çalışması, liderlik oyunları gibi aktivitelerle 16-17-18 yaş grubuna daha uygun programlar da bulunmaktadır. Hem programların yoğunluğu hem de öğrencilerin yaşlarına uygun olarak genellikle en az 2 olmak şartıyla maksimum 12 haftaya kadar öğrenci kabul edilebilmektedir. Başlangıç tarihleri ise genellikle Haziran ortasından Ağustos ortasına kadar devam etmektedir.

Yukarı