Kanada Dil Okulları

Kanada Kuzey Amerika kıtasının kuzey kısmında bulunan, yüzölçümü göz önüne alındığında dünyanın en büyük ikinci ülkesi özelliğini taşımaktadır. 18.yy sonlarına kadar Büyük Britanya’nın yönetimi altındayken, İngiltere topraklar üzerindeki gücünü kaybetmiş ancak prosedürde ve günümüzde halen Büyük Britanya’nın birer parçası konumundadır. Başkenti Ottowa olan Kanada’da dil eğitimi seçilen şehirler arasında Toronto, Vancouver ve Montreal bulunmaktadır.

Parlamenter demokrasi sistemiyle yönetilmekte ve eyaletlere ayrılan ülkede, her eyaletin kendine göre yasa ve yürütme hâkimiyeti bulunmaktadır. Bu anlamda eyaletlerde hakim olan diller de farklılık göstermektedir. Örneğin öğrencilerin sıklıkla gittiği Toronto ve Vancouver’da İngilizce hakimken, Montreal’de Fransızca ana dil, İngilizce ikinci dil olarak geçmektedir. Bu çeşitlilikle Kanada, yurtdışı eğitim almak isteyen öğrenciler için çok avantajlı bir ülkedir. 

Neden Kanada’da Dil Eğitimi?

Kültürel Birikim : Kanada öğrencilerce de bilindiği üzere her sene binlerce göçmen alan, alınan göçmenlere de Kanada vatandaşlarıyla aynı sosyal hakların verildiği demokratik bir devlettir. Yönetim kademesinden, en ufak idari birimlere kadar, dünyanın her yerinden ve tüm toplumlardan insanlar çalışabilmekte, bu da toplum arasında mükemmel bir uyum ve birikim ortamının sağlanmasına ortam oluşturmaktadır. Kanada yerlilerinin oluşturduğu kültürel birikim ve Kanada halkının yerli atalarına duyulan saygı, Kanada’nın temel kültürel birikimini oluşturmaktadır. Dolayısıyla Kanada'da yabancı dil eğitimi alan öğrenciler bu kültürel ortamdan da tam anlamıyla faydalanırlar.

Kariyer Fırsatları : Kanada’nın uluslararası öğrenciler tarafından fazlasıyla tercih edilmesinin en büyük sebepleri arasında, akademik eğitim esnasında sunulan çalışma izni ve sonrasında devletin sağladığı çalışabilme hakkı gösterilebilir. Özellikle teknik, tasarım, fen bilimleri ve sosyal alanlarda öne çıkan kariyer fırsatlarıyla öğrenciler geleceklerini güvenle tasarlayabilmektedir.

Ekonomik anlamda Türkiye’ye en yakın ülke : Son yıllarda döviz kurlarında oluşan artışlar göz önüne alındığında Kanada doları, diğer İngilizce konuşulan ülkeler arasında en düşük kurlar arasında yer almaktadır. Bu da öğrencilerin düşündükleri eğitim süresi boyunca yapacakları masrafı TL bazında azaltmaktadır.

Her yaşa uygun ve kişiye özel tasarlanabilir eğitim programları : Kanada’nın diğer ülkelerden farkı, yasalar gereği eğitim programlarının yoğun olarak sunulmasıdır (haftada 25 ya da 30 ders). Öğleden önce genel İngilizcelerini ilerleten öğrenciler, öğleden sonra alacakları dersleri 40’tan fazla seçmeli arasından kendilerine özel seçebilmekte, bu da öğrencilerin hedeflerine uygun bir planlama yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. 

Konaklama çeşitleri : Kanada’da yer alan tüm dil okulu ve eğitim kurumlarının temel olarak aile yanı ve yurt seçeneği olarak iki konaklama imkanı bulunmaktadır. Kültürel anlamda uluslararası öğrencilere alışık olan Kanada halkı, aile yanı konaklamalarda öğrencilere sadece eğitim kurumlarında alacakları eğitim değil, evde ve sosyal hayatlarında da günlük İngilizce konuşabilme noktasında faydalı olabilmektedir.

Ulaşım İmkanları: İstanbul’dan Toronto’ya Türk Hava Yolları ve Air Canada aracılığıyla doğrudan uçuş imkanı bulunmaktadır. Büyük havayollarından Lufthansa, British Airways, KLM gibi firmalarla Avrupa aktarmalı olarak ta gidebilmek mümkündür. Toronto’ya ortalama ulaşım süresi 10 saat 40 dk sürmektedir.

Kanada’daki Kurs Tipleri Nelerdir?

Genel ve Yoğun İngilizce Programları

Haftada 20, 25, 30 ve bazı okullarda 38 ders olarak sunulan genel İngilizce becerilerini geliştirmeye yönelik programlardır. Tüm kurslarda standart olarak verilmektedir Öğrenciler okulun ilk gününde sınıflarını belirlemek üzere, seviye tespit sınavına girerler ve sonrasında ortalama 4-5 haftada bir düzenlenen sınavlarla seviyelerini yükseltebilmektedirler. Eğitim programları her hafta pazartesi başlamakta, 2 haftadan itibaren istenilen süre için başvuru yapılabilmektedir.

IELTS / TOEFL Hazırlık Kursları

Tüm dünyada geçerli olan uluslararası İngilizce yeterlilik sınavları olan TOEFL ve IELTS’e hazırlık kursları Kanada’da öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği programlar arasında yer almaktadır. Ancak bu programlara katılabilmek için İngilizce seviyesinin minimum B2 düzeyinde olması gerekmektedir. Seviyeleri yeterli olmayan öğrencilerimiz ilk başta genel İngilizce programları ile düzeylerini ilerletip, sonrasında IELTS ya da TOEFL seviyesinde yabancı dil eğitimine geçiş yapabilmektedirler. 

CELTA/DELTA Programları

Ülkemizde eğitim almış olan İngilizce öğretmenlerinin uluslararası ortamlarda öğretmenlik yapabilmesini sağlayan, uluslararası geçerliliği olan diploma programları CELTA ve DELTA programları olarak adlandırılmaktadır. Süre ve kapsama göre kendi içinde seviyeleri olduğundan yeterlilik noktasında okullar, aday öğrencilerden kompozisyon, yeterlilik testi gibi gereklilikler isteyebilmektedirler. Maalesef bu program sertifika formatı gereği her okulda verilmemektedir. Ülkemizde de özel kolejler, özel ana okulları ya da uluslararası liseler sadece öğretmenlik diploması yerine bu tarz uluslararası geçerliliği olan sertifikaları da talep edebilmektedirler.

Çocuk ve Gençlere Yönelik Yaz Kampı Programları

Minimum 12 yaştan başlayarak 17 yaşa kadar sunulan yaz kampı programlarında, öğrenciler öğlene kadar genel İngilizce dersleri alırken, öğleden sonra haftalık oluşturulan programlar dahilinde şehir içi ya da dışı aktivitelere katılmaktadırlar. Dünyanın her ülkesinden genel katılımcı çocuklarla arkadaşlık ortamı sağlandığından ve çocukların öğrenme hızları göz önüne alındığında, yetişkin öğrencilere göre birim zamanda daha hızlı bir ilerleme görünmektedir. Yaz kampı programları sadece dil seviyesine ilerletmek gibi bir amaç gütmemektedir. Aynı zamanda öğrencilerin kendilerini olan güven duygularını arttırmak, kendileriyle ve kariyerleriyle ilgili vizyonlarını geliştirmek, mevcut imkanların dışında farklı bir dünyanın da olduğu gerçeğiyle geleceğe daha umut ve güvenle bakmak gibi bir amaçları da vardır. Yaz kamplarına alternatif olarak, daha çok üniversiteye hazırlık aşamasında olan öğrenciler için aktiviteden ziyade üniversite gezileri, takım çalışması, liderlik oyunları gibi aktivitelerle 16-17-18 yaş grubuna daha uygun programlar da bulunmaktadır. Hem programların yoğunluğu hem de öğrencilerin yaşlarına uygun olarak genellikle en az 2 olmak şartıyla maksimum 12 haftaya kadar öğrenci kabul edilebilmektedir. Başlangıç tarihleri ise genellikle Haziran ortasından Ağustos ortasına kadar devam etmektedir.

Lise Programları

Yurtdışında üniversite okumak isteyen, lise eğitimine yurtdışında devam etmek isteyen ya da 1 dönem/1 yıl gibi bir süreyle lise eğitimi almak isteyen öğrencilerin katıldığı lise programları, aynı Türkiye’de ki eğitim sistemi gibi yılda iki kez başlamaktadır. Kanada’nın hemen her eyaletinde çalıştığımız devlet lisesi programlarıyla Türkiye’den giden öğrencilerin sadece uluslararası değil, Kanada’lı öğrencilerle de etkileşim içinde olması sağlanmaktadır. Türkiye’de lise eğitim programlarıyla, Kanada’da sunulan programlar süre ve sistem açısından aynıdır. Bu sebeple öğrenciler burada devam ettikleri şekilde lise programlarına kayıt yaptırabilmektedirler.

Üniversite ve College Programları

Kanada’da üniversite eğitim sitemi ikiye ayrılmaktadır. Daha çok akademik çalışmalar ve devamında yüksek lisans düşünen öğrenciler üniversiteleri tercih ederken, deneyim elde etmek isteyen ve doğrudan alanında işe girmek isteyen öğrenciler “College” şeklinde düşünülen mesleki eğitim okullarını tercih etmektedir. Üniversitelerde eğitim süresi doğrudan 4 yılken, College programlarında 2+2 ya da 3+1 metodu uygulanmaktadır. Öğrenciler meslek okullarında aldıkları 2 ya da 3 senelik kredilerini üniversiteye geçmek isterlerse saydırabilir ve 4 yıllık üniversite mezunu olabilmektedirler. İki sistemin tercih edilmesi esnasında birkaç konunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir:

1. Üniversitelerin yıllık eğitim maliyetleri 20.000 CAD ile 45.000 CAD arasında değişmektedir. College / Meslek okullarının eğitim ücretleri ise 13.000 CAD ile 19.000 CAD arasında değişmektedir.
2. College / Meslek okullarında 2 yıllık programların yanı sıra 3 yıllık lisans eğitimi de sunulmaktadır.
3. Hem üniversiteler hem de meslek okulları doğrudan devlet okuludur ve her diplomanın hem Kanada yasalarınca hem de eyalet kanunlarınca denkliği vardır. Mezun olan tüm öğrenciler, sağlanan tüm haklardan eşit olarak yararlanmaktadır.
4. Kanada yasaları gereği herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler, mezuniyet sonrası maksimum 3 seneye kadar çalışma izni almaya hak kazanırlar.
5. Akademik programa kayıt yaptıran öğrenciler eğitim esnasında 20 saat çalışma izni alırken, tatil dönemlerinde yasal hakları haftada 40 saate çıkmaktadır.
6. Kanada’da bulunan üniversitelerin dünya çapındaki sıralamaları oldukça iyi konumdadır. Bu sebeple Türkiye’den giden öğrencilerin akademik not ortalamalarının minimum 85 ve üstü olması gerekmekte, başvuran öğrencilere göre yüksek başarı sağlaması halinde kabul alınabilmektedir. Ancak College/mesleki eğitim okullarına girip, sonrasında üniversiteye geçiş yaparak, yüksek sıralamalı bir üniversiteden mezun olmak daha akılcı bir yöntem olarak düşünülebilir.

Yüksek Lisans Programları

Kanada’nın eğitim sistemi dünyanın en geçerli ve saygın uygulamaları arasında yer almaktadır. Asıl amacı akademisyen ve nitelikli araştırmacı yetiştirmek olduğu için yüksek lisans programlarına başvuru aşamasında istenilen not ortalaması da en az 3.0 olmak zorundadır. Özellikle teknik bölümlerde iyi olan üniversiteleri düşündüğümüzde, talep çok olduğu için not ortalamaları minimum 3.40’lara kadar çıkmaktadır. Eğitim süresi 2 yıl sürmektedir ve eğitim esnasında haftada 20 saat, tatil zamanlarında 40 saat yasal çalışma izni bulunmaktadır. Yine yasalar gereği eğitim programı sonrasında 3 yıla kadar ekstra çalışma izni de öğrencilere verilmektedir.

Kanada'da Yaşam

Kanada dünyanın en büyük 2'nci ülkesidir. İklim açısından Türkiye'ye göre biraz daha soğuktur ve açıkçası giden kişilerin de gözünü en çok soğuk korkutmaktadır. Ancak ülke ne kadar soğuk olursa olsun Kanada'daki sosyal hayatın ve sistemin buna göre oluşturulduğunu belirtelim. Bunun dışında ülke içinde şehirden şehre de farklılıklar görülmektedir. Örneğin; Toronto'nun iklimi Vancouver'a göre çok daha serttir. Eğer "sert iklim sevmiyorum, biraz daha ılıman bir yere gitmek istiyorum" derseniz size önereceğimiz yer kesinlikle Vancouver olur. Kışın Vancouver'da hava sıcaklığı yine 0(sıfır)'ın altına düşmektedir ama bu hiçbir zaman -20, -30 gibi rakamlara ulaşmamaktadır.

 

Öte yandan Kanada refah yaşam açısından dünyanın Top 5 olarak nitelendirebileceğimiz ülkeleri arasındadır. Suç oranı oldukça düşüktür ve Kanada halkı çok sıcakkanlı, cana yakın bir halktır. Bu özelliğiyle de Kanada sizin için çok iyi ve isabetli bir tercih olacaktır.

Kanada'da Ulaşım

Kanada'da ülkenin en ücra köşelerine dahi çok sıkı bir ulaşım sistemi kurulmuştur. Kanada'da tren bileti aldığınız zaman trene binmeden önce biletinizi almanız gerektiğini belirtelim. Yolculuk esnasında kesinlikle bilet satışı yapılmamaktadır. Bilet fiyatları gidilecek mesafeye göre değişmektedir. Çocuk, yaşlı ve öğrenci olan kişilere tüm şirketlerce indirim yapılmakta olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Özellikle Vancouver, Toronto ve Montreal şehirlerinde çok gelişmiş bir ulaşım sistemi ile karşılaşırsınız, şehir içerisinde otobüs, tramvay ve metroları kullanabilirsiniz. Normalde tek binimlik jetonlar olsa da bir öğrenci için aylık bilet almak çok daha ekonomik olacaktır.

Havaalanından Ulaşım Seçenekleri

Okul aracılığıyla organizasyonu yapılan havaalanı transfer hizmeti: Ortalama 100-125 Kanada doları karşılığı, öğrenciler havaalanından alınır ve kalacakları adrese bırakılır.

Taksi: Gümrük kontrolü ve valiz alımı sonrasında öğrenciler tabelaların takibiyle havaalanı dışına çıkarlar ve güvenlik görevlileri tarafından çağırılan taksilerle konaklayacakları adreslere ulaşırlar. Havaalanı – şehir uzaklığı göz önüne alındığında taksi ücreti minimum 50 Dolar maksimum 120 Dolar tutmaktadır. Daha önce yurtdışı tecrübesi olan öğrenciler için uygun ancak ilk çıkışı olan öğrencilerimiz için çok tercih etmediğimiz bir ulaşımdır.

UP Express: Toronto’nun metro sistemi havaalanından doğrudan şehir merkezine ulaşabilme imkanı sağlamaktadır. Valiz ve gümrük işleri sonrasında yine tabelalar takip edilerek metro sistemine ulaşılır. Tek binişlik alabileceğiniz metro kartlarıyla şehir merkezine ulaştıktan sonra otobüs ya da subway sistemiyle kalacağınız eve ulaşmak mümkündür. Ancak daha önce yurtdışında bulunmamış öğrenciler için kafa karıştırıcı olabileceğinden tavsiye ettiğimiz bir araç değildir. Tek yön tren bileti 12 Kanada dolarıdır.

Translink: Vancouver ulaşım sisteminde öğrencilerin alandan çıktıktan sonra şehir merkezine ulaşabileceği Translink sistemi bulunmaktadır. Havaalanı çıkışında kullanabileceğiniz sistemle şehir merkezine 9-12 kanada doları arasında bir masrafla gidebilmeniz mümkündür.

Kanada’da Yaşam Masrafları Nasıldır?

Yabancı bir ülkede eğitim programı almak söz konusu olduğunda akla ilk gelen eğitim masrafları olsa da, bir eğitimi ekonomik ya da pahalı yapan unsur yaşam ve günlük masraflardır. Bu anlamda Kanada ve Türkiye kıyaslandığında yine kur farkları Türkiye’den giden öğrencilerde, Kanada’yı avantajlı konuma getirmektedir. Öğrenciler tarafından tercih edilen şehirler arasında çok ciddi farklar olmamakla birlikte, küçük şehirlerde her ülkede olduğu gibi yaşam maliyetleri daha az olarak değerlendirilebilir. Konaklama eğitim alacak öğrenciler için oldukça önemli bir unsurdur. Bu manada aile yanı, yurt ya da uzun vadede ev kiralamak öğrencilerin ilk 3 tercihi arasında yer almaktadır. Fiyat örneklendirmesi yaparsak; aile yanında aylık kiralar 650 CAD ile 1000 CAD, yurt konaklama ücretleri aylık 1000 CAD – 1500 CAD, ev kiraları ise 1500 CAD ile 2500 CAD arasında değişiklik göstermektedir. Özellikle Toronto, Vancouver, Montreal, Ottowa gibi büyük şehirlerde ulaşım öğrencilerin önem verdiği ve hassas olduğu noktalardır. Yurtlar genellikle şehre daha yakın mesafede ancak yine toplu ulaşımla gidilebilecek mesafede yer almaktadır. Ortalama aile yanı ya da kiralanacak herhangi bir ev yarım saatten daha az bir mesafede yer almayacaktır.

Toplu Taşıma Ücretleri

Kanada’nın tüm şehirlerinde ulaşım olanakları fazlasıyla gelişmiştir ve öğrencilerin kullanabileceği birçok imkan bulunmaktadır. Metro, sub-way, tren, otobüs gibi öğrencilerin yaşadıkları her yere yakın bir imkan bulunmaktadır. Aylık metro kartları öğrenciler için 125 CAD – 145 CAD arasında değişmekte ve aylık sınırsız olarak kullanılmaktadır.

Sinema, Tiyatro ve Sosyal Etkinlikler

Sosyal etkinlik anlamında okulların düzenlediği etkinliklerin yanı sıra bireysel olarak gidebilecekleri bir çok etkinlik bulunmaktadır. Örneğin ortalama bir sinema ücreti 13.50 CAD civarındadır.

Genel Anlamda Toplam

Yazılan masrafların dışında öngörülemeyen masraflarla birlikte Kanada’ya eğitim programına giden bir öğrencinin aylık masrafları konaklamayla birlikte toplamda 1200 CAD ile 1500 CAD arasında değişmektedir. Ancak seçilen konaklama çeşidine göre ve yaşanılan hayat tarzına göre bu masraflar değişiklik göstermektedir.

Kanada'nın Popüler Lokasyonları Nerelerdir?

Toronto

Toronto Kanada’nın en çok bilinen ve en gözde şehirleri arasındadır. Son 5 yıldır dünyanın en güvenli ve yaşanılabilir şehirleri arasında yer almaktadır. Kanada’nın doğu kıyısında yer almaktadır. CN Tower, Niagara Şelaleleri, akvaryum, hayvanat bahçesi gibi turistik mekanlar öğrencilerin en fazla katıldığı aktiviteler arasında yer almaktadır. University of Toronto, York gibi yüksek sıralamalı üniversitelere ev sahipliği yapmaktadır.

Vancouver

Vancouver Kanada’nın batısında yer alan, güvenilirlik ve yüksek standartlara sahip şehirleri arasında yer almaktadır. Vancouver doğal güzelliğin ve sporun hakim olduğu bir şehir olarak düşünülebilir. 2010 kış olimpiyatlarının yapıldığı Whistler, Vancouver’a yaklaşık 2 saat mesafede yer almaktadır. Stanley Park, Capilano Suspention Bridge, Whistler, Victoria gibi turistik yerler Vancouver merkezine minimum 45 dk mesafede bulunan öğrenci aktiviteleri arasında yer almaktadır. University of British Columbia, Simon Fraser, Capilano gibi sıralaması yüksek üniversitelere ev sahipliği yapmaktadır.

Ottawa 

Ottawa, Kanada’nın başkenti ve dördüncü en büyük şehri özelliğini taşımaktadır. Resmi anlamda iki ana dilin resmi olarak eşit kullanıldığı tek şehirdir. Toronto’nun 400 km doğusunda, Montreal’in ise 250 km batısında yer almaktadır. University of Ottawa, Carleton University, Saint Paul University gibi üniversitelere ev sahipliği yapmaktadır.

Montreal

Quebec eyaletinin en büyük, Kanada’nın ise ikinci en büyük şehri olan Montreal’in resmi dili Fransızca, ikinci dili İngilizce olarak geçmektedir. Bir diğer özelliği ise Fransızca’nın Paris’in ardından en fazla konuşulan şehri olmasıdır. Montreal’in tanımlamaları arasında yer alan bir diğer tanım, Kuzey Amerika’nın küçük Avrupasıdır. Bu da hem dil hem de mimari anlamda diğer şehirlerden çok farklı bir çizgide olduğu izlenimini doğrulamaktadır. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan McGill Universitesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Sinema, müzik festivali gibi uluslararası organizasyonlarla dünyanın en gözde şehirleri arasında yer almaktadır.

Kanada'da ve Havalimanında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Uçuş esnasında, havalimanında ve ülke içerisinde pasaportunuzu her zaman yanınızda bulundurun. Türkiye'de TC kimliğiniz ne kadar önemliyse, yurtdışında da pasaportunuz o kadar önemlidir.
 2. Kanada'nın priz sistemi ile Türkiye'nin priz sistemi birbirinden farklıdır. Bu sebeple Türkiye'de yurt içinden bir dönüştürücü almanız yararınıza olacaktır. Dönüştürücüyü de mümkünse Türkiye'den almanızı öneriyoruz.
 3. Kanada'ya gitmeden önce paranızı Kanada Dolarına çevirme işlemini Türkiye'de yurt içinde yapmanız sizin için daha karlı olur.
 4. Uçağa binerken pasaportunuz ve evraklarınız kesinlikle yanınızda olsun.
 5. Sivil havacılık kanunlarına aykırı olan maddeleri kesinlikle bavulunuzda bulundurmayın. Örneğin; kibrit, çakmak, delici ve kesici alet, silah vs.
 6. Kanada'da Montreal ve Toronto'ya Türkiye'den direk uçuş varken Vancouver'a direk uçuş bulunmamaktadır. Buraya gitmek için Avrupa ya da Toronto'dan aktarma yapmanız gerekmektedir. Aktarma yapacağınız havalimanında tabelaları takip ederek uçağınızın kalkacağı kapıya ulaşabilirsiniz.
 7. Kanada gümrüğünde polis size nerede kalacağınızı, ne için geldiğiniz gibi sorular sorabilir. Bunlar rutin ve normal sorulardır. Rahatlıkla cevaplayabilirsiniz.
 8. Gümrüğü geçtikten sonra bavul alma kısmına geleceksiniz. Bavulunuzun hangi banttan geleceğini tabelalardan öğrenebilirsiniz. Eğer bavulunuz gelmezse hiç panik yapmayın, kimi zaman uluslararası aktarmalı uçuşlarda bavullar kaybolabilir. Bu çok normal bir durumdur. Hiç panik yapmadan, havalimanındaki kayıp bavul bölümüne bildirimde bulunun. En geç 2 gün içerisinde bavulunuz size teslim edilecektir.
 9. Bavul işlemlerinizi de hallettikten sonra şehir merkezine ya da konaklayacağınız yere gitmek için hemen çıkış noktalarındaki otobüs, taksi ya da treni kullanabilirsiniz. Eğer okulunuzdan transfer hizmeti talep ettiyseniz transfer görevlilerinden birisi sizi karşılayacaktır.
 10. Şehrin istasyonlarında ya da havalimanında Tourist Information noktaları bulunmaktadır. Bu noktalardan kendinize bir şehir haritası edinmenizi öneriyoruz. Yön bulmak için telefondaki harita uygulamalarını da kullanabilirsiniz. Ancak harita kullanmanız hem şehirdeki yön kabiliyetinizi geliştirecek, hem de şehre uyum sağlamanızı kolaylaştıracaktır.
 11. Ülke içerisinde pasaportunuzu her zaman yanınızda bulundurun ve üstünüzde korunaklı gördüğünüz bir yerde dursun. Bunun haricinde çok fazla nakit para taşımayın, sadece ihtiyacınız kadar nakit para üzerinizde bulunsun.

Bilgi İstek Formu