EğitimAL

İskoçya
İskoçya Birleşik Krallığın bir parçası olan bir ülkedir güneyde İngiltere ile komşudur. İskoçya'nın çoğunun iklimi ılıman ve okyanusaldır ve çok değişebilir olma eğilimindedir. Atlantik'ten Körfez Akıntısı tarafından ısıtıldığı için , benzer enlemlerdeki alanlardan daha ılıman kışlara ancak daha serin, daha yağışlı yazlar sahiptir.

2011 Yılı verilerine göre ülkenin nüfusu 5.4 milyon ve bu nüfusu %62 İskoç , %18 İskoç ve İngiliz, %8 sadece İngiliz ve %4 diğer milletlerden kişiler oluşturmaktadır.

Edinburgh İskoçya'nın başkenti olmasına rağmen, en büyük şehir 584.000'in üzerinde nüfusa sahip olan Glasgow'dur. Neredeyse 1,2 milyon nüfusa sahip olan Büyük Glasgow bölgesi, İskoçya nüfusunun yaklaşık dörtte birine ev sahipliği yapıyor.

İskoçya'nın ulusal okul müfredatında, 3 ile 18 yaş arasındakiler için müfredat çerçeve sağlar. Bütün İskoçya'da 4 yaşına kadar çocuklar ücretsiz kreş eğitimi alma hakkına sahiptir. Örgün ilköğretim yaklaşık 5 yaşında başlar ve 7 yıl sürer.

Bazıları dünyanın en eskileri arasında olan on beş İskoç üniversitesi vardır. Bunlar arasında University of St Andrews , Glasgow Üniversitesi , University of Aberdeen ve Edinburgh Üniversitesi’dir ve Britanya’nın en iyileri arasında sıralanır. İskoçya, QS 'Dünya Üniversitesi Sıralaması'nda 2012 yılında diğer tüm ülkelerden daha fazla kişi başına daha fazla üniversiteye sahipti.

İskoçya üniversiteleri, 43 kolej ile İleri ve Yüksek Öğrenim tamamlanmaktadır. Kolejler Ulusal Sertifikalar, Yüksek Ulusal Sertifikalar ve Yüksek Ulusal Diplomalar sunar. Bu Grup dereceler, İskoç Mesleki Yeterliliklerinin yanı sıra İskoçya nüfusunun işyeri ihtiyaçlarını karşılamak için uygun beceri ve bilgiye sahip olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. AB istatistik bölgelerine ilişkin orijinal verilere dayanarak, dört İskoç bölgesinin tamamı, 25-64 yaşları arasındaki yükseköğretim seviyesinin tamamlama oranı Avrupa ortalamasının önemli ölçüde üstünde yer almıştır.

Tüm bu veriler ışığında yurtdışında eğitim alacaklar için kuvvetli bir alternatif oluşturmaktadır.

Yukarı