EğitimAL

Fransa
Genel Fransızca

Fransa Dil Eğitimi ProgramlarıGenel Fransızca kurslarında farklı gündelik durumlara göre iletişim becerileri hızla geliştirilir; iki derste dil bilgisi, sözcük bilgisi, telaffuz gibi konular üzerinde durulurken diğer iki derste ise konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi alanlara odaklanılır. Kursta kullanılan ders kitapları, gazeteler, dergiler ve diğer materyaller sayesinde birçok pratik ve alıştırma yapılır.

Yukarı