Güney Afrika Dil Okulları


Güney Afrika Cumhuriyeti, insanlık ve dünya tarihi açısından önemli bir yere sahip olmakla birlikte Afrika kıtasının da en gelişmiş devletlerinden birisi olup, ülkede; Afrikaanca, Güney Ndebelece, Güney Sothoca, Svatice gibi birden çok resmi dil bulunmaktadır. Güney Afrika'da temiz su kaynakları, eğitim ve sağlık sistemi diğer Afrika ülkelerine kıyasla çok daha iyi durumdadır. Eğitim açısından bakacak olursak eğer, nüfusun %94'ü okuma yazma bilmektedir ve diğer Afrika ülkeleri ile kıyaslandığında çok daha fazla eğitimli kişi bulunmaktadır. Güney Afrika'nın diğer ülkelerden farklı olarak 3 idari başkenti bulunmaktadır. Dil okulları ise genelde bu 3 başkentten biri olan Cape Town'da bulunur.

Şehirlere Göre Güney Afrika Dil Okulları


Yukarı