EğitimAL

Güney Afrika Dil Okulları


Yurtdışında dil eğitimi için tercih edilen ülkelerden biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti, insanlık ve dünya tarihi açısından önemli bir yere sahip olmakla birlikte Afrika kıtasının da en gelişmiş devletlerinden birisi olup, ülkede; Afrikaanca, Güney Ndebelece, Güney Sothoca, Svatice gibi birden çok resmi dil bulunmaktadır. Güney Afrika'da temiz su kaynakları, eğitim ve sağlık sistemi diğer Afrika ülkelerine kıyasla çok daha iyi durumdadır. Eğitim açısından bakacak olursak eğer, nüfusun %94'ü okuma yazma bilmektedir ve diğer Afrika ülkeleri ile kıyaslandığında çok daha fazla eğitimli kişi bulunmaktadır. Güney Afrika'nın diğer ülkelerden farklı olarak 3 idari başkenti bulunmaktadır. Dil okulları ise genelde bu 3 başkentten biri olan Cape Town'da bulunur.

Neden Güney Afrika'da Eğitim Almalıyım?

Güney Afrika Devletinin öğrencilere tanıdığı haftada 20 saatlik yarı zamanlı çalışma izni, dil programlarının ve konaklamaların diğer ülkelere kıyasla çok daha ucuz olması, doğal hayatın güzelliği gibi konular göz önünde bulundurulduğunda Güney Afrika'da dil eğitimi almak avantajlı bir hale gelmektedir.

Güney Afrika'da Yaşam ve Maliyetler

Güney Afrika, doğal ve beşeri zenginlik açısından güçlü bir ülkedir. İnsanlık tarihi açısından çok önemli bir kişi olan Nelson Mandela zamanında önemli demokratik atılımlar yapan Güney Afrika Cumhuriyeti, henüz batı ülkeleri kadar refah düzeyine erişmemiş olsa da sosyal hayat açısından düzene oturmuş ve diğer yabancı dil eğitimi verilen konumlara nazaran daha ucuz bir ülkedir. Ülkede Avrupa kökenli kişiler göç ettikleri bölgelerin ve ülkelerin kültürüne göre yaşamlarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla Batı Avrupa, Kuzey Amerika ya da Okyanusya'da geçerli olan yaşam koşulları bu ülkede de Avrupa kökenli nüfus tarafından uygulanmaktadır.

150-200 Euro arasında değişen aile yanı veya yurt tipi konaklama, aylık toplu taşıma ücreti, yeme/içme ve kültürel aktiviteler göz önünde bulundurulduğunda Güney Afrika'da aylık yaşam maliyeti ortalama 700-750 Euro civarındadır.

Güney Afrika'da Ulaşım

Güney Afrika'da trafik soldan akmakta olup, büyük şehirler arası karayolları gayet iyi durumdadır. Şehir içi taşımacılığında otobüs gibi toplu taşıma araçları önemli yer tutsa da bisiklet de şehir insanlarının sıklıkla kullandığı bir ulaşım aracıdır. Ancak bisiklet sürerken trafiğe ve arabalara daha fazla dikkatli olunmalıdır.

Güney Afrika'da Genel İngilizce Programları

İngilizce dilini, kelime dağarcığını geliştirmek isteyen kişiler için oldukça uygun bir programdır. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler orta seviyeden üst seviyeye kadar tüm seviyelerde eğitim alabilirler. Program öğrencilerde dört unsuru geliştirmeye odaklanır. Bunlar; okuma, yazma, dinleme ve konuşma'dır. Ayrıca program saatlerinin esnekliği sayesinde bu kurslara kayıt yaptıran öğrenci boş vakitlerinde bulunduğu şehrin sokaklarını dolaşabilir, görülmesi gereken tarihi yerleri görebilir, dil kursundaki arkadaşlarıyla vakit geçirebilir ya da seyahat edebilir. Bu sayede kişi aldığı eğitimi sadece kursla sınırlandırmaz, yaşam deneyimlerine de aktarır. Böylece en etkin biçimde İngilizce’yi öğrenmiş olur.

Güney Afrika'da Yoğun İngilizce Programları

Bu tip program, kelime bilgisi ve gramerin çok daha ötesinde, bu program sayesinde sadece dil bilgisi öğrenmekle kalınmaz, akıcı bir şekilde konuşma pratiği de kazanılır. Ayrıca bu programın içerisinde iş İngilizcesi, sınav hazırlık programları da bulunmaktadır. Bu da öğrencinin hedeflediği doğrultuda bir İngilizce eğitimi almasına olanak sağlar. Böylece kişi kursu bitirdiği zaman akademik ve profesyonel hayatta da fırsatlarını arttırmış olur.

Güney Afrika'da Mesleki İngilizce Programları

Mesleki İngilizce, kişileri rekabetçi iş dünyasında birçok kişinin önüne geçirir ve kişilerin profesyonel yaşamlarında büyük kolaylık sağlar. Ayrıca yeni mezunlar için de güçlü bir özgeçmişe zemin hazırlar. Bu kurslarda genel İngilizce kurslarından farklı olarak iş dünyasına yönelik kelime bilgisi, cümle kalıpları, terimler öğretilir. İş İngilizcesi kurs programlarında kimi zaman dil okulu binasının dışında iş yeri ortamında da dil pratikleri yapılır.

Güney Afrika TOEFL Hazırlık Kursları

TOEFL, Kuzey Amerika üniversitelerince ve dünyanın çeşitli yerlerindeki üniversiteler tarafından da kabul gören uluslar arası bir İngilizce yeterlilik sınavıdır. Bu kurslarda TOEFL sınavının taktikleri, sınavda iyi bir skor elde edebilmek için gerekli bilgiler verilir ve yine öğrencilere akademik seviyede de olmak üzere okuma, dinleme, konuşma pratikleri yaptırılır. Bunun haricinde dil okullarında online TOEFL simülasyonları da yapılmaktadır.

Güney Afrika IELTS Hazırlık Kursları

Güney Afrika'da lisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimi almak isteyen öğrenciler, IELTS’ten yeterli bir puan almak zorundadır. Öğrencinin bu bilgisini ölçen sınav ise IELTS’tir. IELTS kursları ile öğrenciler kelime, hızlı konuşma ve gramerin çok daha ötesinde akademik seviyede bir İngilizce dil eğitimi görürler. Yine IELTS hazırlık programlarında IELTS sınav taktikleri, soru tipleri, okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi unsurlar ile pratik yapılır.

Şehirlere Göre Güney Afrika Dil Okulları


Yukarı