Ödev ve Sınavlar Nasıl Yapılmaktadır?
Uzaktan Eğitim


İngiltere`de uzaktan eğitimlerde tüm dersler internet üzerinden takip edilmektedir. Ayrıca sınavlar, projeler internet üzerinde yapılmaktadır.

Sınav tipi ödevlerden oluşmaktadır. Çoktan seçmeli sınavlar yerine sene sonu sınavlarında toplu ödev ve proje verilmektedir. Diğer bir deyişle, ders sırasında alınan notlar ve zorunlu okumalar ile öğrencilere ders sonunda verilen soruları cevaplayabilmesi istenmektedir.

Yukarı