EğitimAL

Denklik
Uzaktan Eğitim


Bahsi geçen üniversiteler İngiltere`de akredite ve uluslararası tanınırlığa sahip üniversitelerdir ve YÖK tarafından tanınmaktadır.

Online eğitimlerde diploma denkliği ise oldukça yeni bir konudur. Eğitim programı tamamlandıktan sonra alınan diploma, not dökümü ve müfredat ile birlikte YÖK tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonucu diplomaya denklik verilip verilmeyeceği belirlenmektedir (İlgili Yönetmelik aşağıdadır).

Güncellenen yönetmelik ile birlikte uzaktan eğitimler konusunda ileri dönük adım atılmıştır. Bu adım ile uluslararası akreditasyona sahip üniversitelerin uzaktan eğitimlerinin tanınırlığı önünde engel kalmamıştır.

Burada katılımcıların üzerinde durması gereken en önemli konu online eğitimlerde seçtikleri üniversitelerdir. Seçilen üniversitenin kendi ülkesinde kampüsü olması, yine bulunduğu ülkede denkliği olması ve diplomasının uluslararası tanınırlığa sahip olması denklik alabilmek için temel şartlardır.

Bizim tercih ettiğimiz üniversitelerde bu özellikler dikkate alınmıştır ve böylece sadece en kaliteli eğitim kurumlarının uzaktan eğitim seçenekleri eğitimAL öğrencilerine sunulmuştur.

MADDE 10 – (1) Uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalar; diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir kurum olması, bir üst eğitime girişte kabul edilmesi, program kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün öğretim programı kredi toplamına uygun olması, örgün öğretimde belirlenen program kazanımları ile aynı programın uzaktan öğretiminin program kazanımlarının uyarlı olması ve uzaktan eğitim programının ölçme ve değerlendirme sisteminin denetlenebilir nitelikte olması, yurtdışında yapılan uzaktan eğitimin Türkçe olmaması, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olması, eğitim düzeyi ve öğrenim alanının açıkça tespit edilmesi şartları aranarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirildikten sonra kabul edilir veya reddedilir. Bunun dışında başvuru yapacağınız okul ve okulların örgün eğitimlerde denklikleri olup olmadığını yazılı olarak öğrenmek isterseniz ilgili linkteki adımları yapabilirsiniz.

http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/okul-tanima;jsessionid=C8B5153B536D96382A87C39116C328D2

Yukarı