LSE

; 3 Okul Listeleniyor

Communicating Effectively in English (CEE)

1 ila 8 hafta arasında katılınabilecek bu program, Londra Holland Park Gardens şubesinde sunulmaktadır. Haftada 15 ya da 25 ders seçenekleri mevcuttur. Programa katılabilmek için gereken minimum yaş 23 olup, katılımcıların yaş ortalaması 39’dur. Bu program gerek iş gerekse günlük yaşamında İngilizce olarak iletişim kurmak durumunda olan, ama iş İngilizcesi derslerini almasına gerek olmayan profesyoneller içindir. Programa katılabilmek için en az LSE seviye 3 ve üzerinde bir İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Sınıflar en az fazla 8 kişiliktir.

International Business Communication (IBC)

1 ile 6 hafta arasında katılınabilen IBC programında, haftada 30 ders eğitim verilmektedir. LSE seviye 4 ve üzerinde olan kişilerin katıldığı, Holland Park Gardens şubesinde sunulan bu programa katılabilmek için en az 25 yaşında olmanız gerekmektedir. Katılımcıların yaş ortalaması ise 40’tır. Bu program, daha çok iş İngilizcesi alanında pratik yapmak isteyen kişilere yöneliktir. Sunum, pazarlık, iş görüşmeleri, finansal raporlama, video konferans gibi konuların işlendiği programda, yönetim teorisi ve etkili liderlik konuları da ele alınmaktadır. Sınıflar en az fazla 6 kişiliktir.

Hukuk İngilizcesi: Ticaret Hukuk ya da Kamu Hukuk için 

Legal English: Commercial Lawyer (LCO), Legal English: Public Sector Lawyers (LPS)

Her iki program da 1 hafta sürmektedir. Programlara katılım için gereken minimum yaş 25, sınıfların yaş ortalaması ise 38’tir. 30 saat eğitim verilen programlarda, sınıflar en fazla 6 kişiliktir. Bu programlara katılabilmek için en az LSE seviye 6 ve üzerinde bir İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Program kapsamında hukuksal terimler, pazarlık, kontratlar, sözleşmeler gibi konular ele alınmaktadır. Avrupa Birliği hukuku, kamu hukuku, iş hukuku gibi alanlara değilinmektedir. Ayrıa LCO programı kapsamında 3 farklı konuşmacıi katılımcılarla buluşmaktadır. LPS programı katılımcıları ise İngilizce Parlamentosunu ziyaret ederler. Program Holland Park Gardens şubesinde sunulmaktadır.

Bankacılar için İngilizce İletişim – Communication Skills for Bankers (CSB)

CSB programı 1 hafta sürmektedir ve program kapsamında toplam 30 saat eğitim sunulur. Programa katılabilmek için en az 25 yaşında olmanız gerekmektedir, sınıf ortalaması ise 34’tür. Sınıflar en fazla 6 kişiliktir. Bu programa katılabilmek için en az LSE seviye 5 ve üzerinde bir İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Program kapsamında özellikle bankacılık ve finans konuları ele alınmaktadır. Program Holland Park Gardens şubesinde sunulmaktadır. 

İnsan Kaynakları için İngilizce – English for Human Resources (EHR)

EHR programı 1 hafta sürmektedir ve program kapsamında toplam 30 saat eğitim sunulur. Programa katılabilmek için en az 25 yaşında olmanız gerekmektedir, sınıf ortalaması ise 39’dur. Sınıflar en fazla 6 kişiliktir. Bu programa katılabilmek için en az LSE seviye 5 ve üzerinde bir İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Program kapsamında iş görüşmeleri, iş hukuku, pazarlıklar, disiplin kuralları gibi konular ele alınmaktadır. Program Holland Park Gardens şubesinde sunulmaktadır.

Kamu Sektörü için İngilizce – English for Public Sector (EPS)

EPS programı 1 hafta sürmektedir ve program kapsamında toplam 30 saat eğitim sunulur. Programa katılabilmek için en az 25 yaşında olmanız gerekmektedir, sınıf ortalaması ise 42’dir. Sınıflar en fazla 6 kişiliktir. Bu programa katılabilmek için en az LSE seviye 5 ve üzerinde bir İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Program kapsamında uluslararası toplantılar, ikili ya da çoklu görüşmeler, resmi yazışmalar, konuşma yapma, EU, NATO, UN gibi kurumlarla çalışma gibi konular ele alınmaktadır. Program Holland Park Gardens şubesinde sunulmaktadır.

Medikal İngilizce – English for Medical Proffesionals (EMP)

EMP programı 1 hafta sürmektedir ve program kapsamında toplam 30 saat eğitim sunulur. Programa katılabilmek için en az 25 yaşında olmanız gerekmektedir. Sınıflar en fazla 8 kişiliktir. Bu programa katılabilmek için en az LSE seviye 5 ve üzerinde bir İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Program kapsamında hasta bakımı, tıbbi geçmiş, tedavi hakkında hastayı bilgilendirme, hastayı muayene etme vb gibi konularda eğitim verilmektedir. Program Holland Park Gardens şubesinde sunulmaktadır.

İngilizce olarak Etkili Öğretme Nitelikleri - Effective Lecturer Skills in English (ELS)

Bu program, özellikle İngilizce olarak ders veren akademisyenler için çok uygundur. ELS programı 1 hafta sürmektedir ve programa katılabilmek için 25 yaşında olmanız yeterlidir. Katılımcılardan istenilen İngilizce seviyesi ise LSE seviye 6 ve üzerindedir. Sınıflar en fazla 8 kişiliktir. Toplam 30 saat eğitim verilmektedir. Program Holland Park Gardens ve Canterbury şubelerinde sunulmaktadır.

Gençler için İş İngilizcesi – Young Business English (YBE)

20 ile 30 yaş arası kişilerin katılabildiği programda, sınıfların yaş ortalaması 24’tür. Sınıflar en fazla 10 kişiliktir. Programa 1 ila 8 hafta arasında katılabilirsiniz. Program kapsamında haftada 24 saat ders alırsınız. Programa katılabilmek için en az LSE seviye 4 ya da üzerinde olmanız gerekmektedir. Program Holland Park Gardens şubesinde sunulmaktadır. Program kapsamında pazarlık, toplantılar, sunum yapma, email, raporlama gibi iş dünyasına yönelik konular ele alınmaktadır.

Genç Mühendisler için İngilizce – English for Young Engineers (EYE)

2 haftalık bir programdır. 20 ile 30 yaş arası kişilerin katılabildiği programda, sınıfların yaş ortalaması 27’dir. Sınıflar en fazla 10 kişiliktir. Program kapsamında haftada 24 saat ders alırsınız. Programa katılabilmek için en az LSE seviye 4 ya da üzerinde olmanız gerekmektedir. Program Holland Park Gardens şubesinde sunulmaktadır. Program kapsamında müşteri ilişkileri, iş arkadaşları, ast ve üstlerle iletişim gibi konular ele alınmaktadır.

Genç Hukukçular için İngilizce - Legal English : Young Lawyers (LYL)

Genç hukukçulara yönelik olan bu hukuk İngilizcesi programı 3 hafta sürmektedir. 20 ile 30 yaş arası kişilerin katılabildiği programda, sınıfların yaş ortalaması 24’tür. Sınıflar en fazla 10 kişiliktir. Program kapsamında haftada 24 saat ders alırsınız. Programa katılabilmek için en az LSE seviye 5 ya da üzerinde olmanız gerekmektedir. Program Holland Park Gardens şubesinde sunulmaktadır.

Hukuk İngilizcesi Sınavlarına Hazırlık : TOLES and ILEC

Hukuk İngilizcesi bilginizi, dünya çapında geçerli bir sınav ile ispatlamak isterseniz TOLES ya da ILEC sınavlarından birini alabilirsiniz. LSE bünyesinde sunulan TOLES sınav hazırlık kursuna 1 ya da 2 hafta süre ile kayıt yaptırabilirsiniz. ILEC kursu ise 3 haftalık bir kurstur. TOLES kursuna kayıt yaptırabilmek için LSE seviye 5 ve üzeri, ILEC kursu için ise LSE seviye 6 ve üzerinde bir İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Programlar Holland Park Gardens şubesinde sunulmaktadır.

İş İngilizcesi Sınavına Hazırlık: Cambridge BEC

20 yaş ve üzeri öğrenciler için hazırlanmış 4 er haftalık 2 program mevcuttur. LSE seviye 5 ve 6 düzeyinde İngilizce bilenler Cambridge BEC Vantage, seviye 7 ve 8 düzeyinde İngilizce bilenler ise Cambrigde BEC Higher kursuna kabul edilirler. Sınıflar 10 kişiliktir ve haftada 24 ders eğitim verilir. Her iki program da Holland Park Gardens şubesinde sunulmaktadır.

Birebir Ders

Size özel olarak istek ve ihtiyaçlarınıza göre bir program belirlenmektedir. İsterseniz 2 kişiye bir öğretmen şeklinde de kayıt yaptırabilirsiniz.

Konuşma ve Aksan Dersleri – Voice Training and Accent Modification

İngilizce seviyesi LSE 5 ve üzerinde olan ancak konuşma pratiği ve aksan üzerine ders almak isteyenler için idealdir. Kişiye özel bir programdır.

Genel İngilizce – Intensive General English (IGE)

18 yaş ve üzeri öğrencileri kabul eden programa, her seviyeden kişi başvuruda bulunabilir. Minimum 2 hafta olmak koşulu ile istediğiniz kadar süre ile eğitim alabilirsiniz. Sınıflar en fazla 12 kişiliktir. Programlar Westcroft Square şubesinde sunulmaktadır. Haftada 22 saat eğitim verilmektedir. Dersler sabah 9:15’te başlar. Çarşambaları 12:45’te, diğer günler ise 15:45’te bitmektedir.

Üniversite için İngilizce – English for University (EFU)

18 yaş ve üzeri öğrencileri kabul eden programa, başvuruda bulunabilmek için en az LSE seviye 4 ve üzerinde olmanız gerekmektedir. Minimum 4 hafta olmak koşulu ile istediğiniz kadar süre ile eğitim alabilirsiniz. Sınıflar en fazla 12 kişiliktir. Programlar Westcroft Square şubesinde sunulmaktadır. Haftada 22 saat eğitim verilmektedir. Dersler sabah 9:15’te başlar. Çarşambaları 12:45’te, diğer günler ise 15:45’te bitmektedir. Program katılımcıların proje çalışmaları, analiz, akademik makale yazma vb konularda gelişmelerini sağlamaktadır.

Cambridge FCA ve CAE Sınav Hazırlık Programları

18 yaş ve üzeri öğrenciler kabul edilmektedir. Program 8 hafta sürer. FCE hazırlık kursuna katılabilmek için LSE seviye 5 ve 6, CAE hazırlık kursuna katılabilmek için ise LSE seviye 7 ve 8 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Sınıflar en fazla 12 kişiliktir. Haftada 24 saat eğitim verilmektedir. Programlar Westcroft Square şubesinde sunulmaktadır. 

IELTS Sınav Hazırlık Programları

18 yaş ve üzeri öğrenciler kabul edilmektedir. Program 8 ya da 10 hafta süre ile katılabilirsiniz. Programa katılabilmek için ise LSE seviye 4ve üzeride seviyede İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Sınıflar en fazla 12 kişiliktir. Haftada 24 saat eğitim verilmektedir. Programlar Westcroft Square şubesinde sunulmaktadır.

Genel İngilizce 30+

Canterbury kampüsünde sunulan bu program, 30 yaş ve üzeri kişileri kabul etmektedir. 1 ila 8 hafta arasında kayıt yaptırılabilen programa katılabilmek için LSE seviye 3 – 6 arasında bir seviyede İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Program kapsamında haftada 22 saat ders ve 6 saat öğretmenler eşliğinde yemek ve sosyal aktiviteler de mevcuttur.

Profesyoneller için İletişim – Successful Communication for Professionals

4 kişilik sınıflarda, LSE seviye 4 ve üzeri öğrencilere eğitim verilen bir programdır. Başvuru için en az 25 yaş kriteri vardır ve sınıf yaş ortalaması 41’dir. Programa 1 ila 4 hafta arasında katılabilirsiniz. Program kapsamında 30 saat eğitim, 9 saat ise eğitmenlerle birlikte çeşitli sosyal faaliyetler mevcuttur. Özellikle üst düzey yöneticiler için ideal bir programdır. Program kapsamında iletişim, telefonla konuşma, toplantılara katılma, pazarlık yapma vb konular ele alınmaktadır. Program Canterbury kampüsünde sunulmaktadır.

Diğer Programlar;

Bu programlar kişilerin isteğine göre birebir ya da küçük gruplar olarak Canterbury kampüsünde düzenlenebilmektedir.

İnsan Kaynakları için İngilizce – English for HR Professionals

Sigorta için İngilizce – English for Insurance Professionals

Hukuk İngilizcesi – English for Lawyers

IT için İngilizce – English for IT Professionals

Bankacılık ve Finans için İngilizce – English for Banking and Finance

Satış ve Pazarlama için İngilizce – English for Sales and Marketing

Satın Alma için İngilizce – English for Purchasing Professionals

Yukarı