Kanada CELTA/DELTA Programları


Ülkemizde eğitim almış olan İngilizce öğretmenlerinin uluslararası ortamlarda öğretmenlik yapabilmesini sağlayan, uluslararası geçerliliği olan diploma programları CELTA ve DELTA programları olarak adlandırılmaktadır. Süreye ve kapsama göre kendi içlerinde seviyeleri olduğundan yeterlilik noktasında olan bazı okullar, aday öğrencilerden kompozisyon ve yeterlilik testi gibi gereklilikler isteyebilmektedirler. Maalesef bu program sertifika formatı gereği her okulda verilmemektedir. Ülkemizde de özel kolejler, özel ana okulları ya da uluslararası liseler ise, yalnızca öğretmenlik diploması yerine bu tarz uluslararası geçerliliği olan sertifikaları talep edebilmektedirler.

Yukarı