İrlanda Üniversiteleri

İrlanda üniversiteleri ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.


İrlanda resmi adıyla İrlanda Cumhuriyeti, Avrupa Birliği’ne bağlı, İngiltere’nin batısında yer alan, ana dili İngilizce olan ve para birimi Euro olup tek İngilizce konuşulan ülkedir. Diğer İngilizce konuşulan ülkelerle kıyaslandığında, eğitim masraflarının diğer ülkelere nazaran oldukça düşük olması, Avrupa Birliği’ne bağlı olması sebebiyle coğrafi avantajı ve son olarak İngilizce eğitime giden öğrencilere çalışma izni sağlanması, İrlanda’yı Türk öğrenciler için cazip hale getirmektedir.

İrlanda'da Dil Eğitimi

En az 25 haftalık süreyle tam zamanlı bir programa kayıt yaptıran her öğrenci eğitim esnasında part-time çalışma iznine sahip olurken, 25 hafta sonrasında da kalış sürelerini 8 aya kadar uzatabilmektedir. Dil eğitimi hem özel eğitim kurumlarında hem de üniversitelere bağlı dil eğitimi merkezlerinde verildiğinden, üniversite bünyelerinde açılan 5000’in üzerinde farklı programa da kayıt yaptırabilme hakkını elde etmektedirler.

İrlanda'da Lisans Eğitimi

İrlanda’da lisans eğitimi uluslararası öğrenciler için farklı bir programla başlamaktadır, bu fark Türkiye’de verilen lise eğitiminden kaynaklanmaktadır. İngiltere, İrlanda gibi eğitim sistemi yerleşmiş olan ülkelerde, öğrenciler lise eğitimlerinin son yılında üniversitede okumak istedikleri bölüme yönelik ders almakta, böylece öğrenciler üniversite eğitimine hazırlıklı başlamaktadırlar. Ancak Türkiye’den giden öğrenciler bu standartta bir eğitim almadıkları için ilk yıllarını akademik üniversite hazırlık programı denilen “Foundation” eğitimini almaktadır. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler üniversite programına geçmeye hak kazanmaktadırlar. Bölüm ve üniversiteye göre değişiklik göstermekle beraber iktisadi ve beşeri bilimler genelde 3 yıl, fen ve sağlıkla ilgili bölümlerin eğitim süreleri 4 ila 6 yıl arasında değişmektedir.  

İrlanda’da yükseköğretim sistemi üniversiteler ve uzmanlaşmış yükseköğrenim enstitüleri tarafından verilmektedir. Teknik ve mesleki eğitim teknoloji enstitüleri ve kolejler tarafından verilmektedir. Türkiye’de yer alan meslek yüksekokullarına benzer bir yapıda görünmekle beraber, eğitim sistemi tam anlamıyla amacına hizmet etmekte, sektörün ihtiyacı doğrultusunda teknik personel yetiştirmektedir. Bu bölümler mühendislik, fen bilimleri ve işletme bilimi bölümlerinde üç yıllık ya da dört yıllık diploma programları sunmaktadır.

İrlanda'da Yüksek Lisans Eğitimi

İrlanda’da yüksek lisans süresi 1 yıldır ve tüm üniversite programları YÖK tarafından tanınmaktadır. Anadili İngilizce olan birçok ülkeyle kıyaslandığında, eğitim ücretlerinin daha düşük olması hem prestijli bir üniversitede yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler hem de eğitim süresini kısa tutmak isteyen öğrenciler için ciddi bir avantaja dönüşmektedir. Başarıyla doğru orantılı olarak, okullardan kabul alan öğrenciler, okulların sağladığı burs imkanlarına da başvurabilmektedir. İrlanda hükümetinin verdiği çalışma izni imkanı yine yüksek lisans programına giden öğrenciler için de geçerlidir. İngilizce yeterlilik açısından genel kriterlerin dışına çok çıkmamakla birlikte genel olarak istenilen skor IELTS’ten 6.0 – 6.5 düzeyindedir.

İrlanda’nın en büyük avantajlarından bir tanesi bir yüksek lisans öğrencisi olarak Dublin ve çevresinin Avrupa’nın teknoloji başkenti olması ve doğru orantılı olarak iş imkanlarının artması şeklinde söylenebilir. Apple, Microsoft, Skype, Facebook ve CISCO gibi önde gelen yazılım firmalarının Avrupa merkezleri İrlanda’da yer almakta ve bu oluşum da her sektörden eleman ihtiyacını beraberinde getirmektedir.  

İrlanda’nın eğitim sistemi ve yaşam açısından avantajlarını sıralayacak olursak:

 • Para birimi Euro ve İngilizce konuşulan tek ülke
 • Türkiye’ye lokasyon olarak yakın olması ve uçuş süresinin kısalığı
 • Dil eğitimi ve sonrasında çalışma izni
 • Önde gelen yazılım firmalarının Avrupa merkezlerinin İrlanda’da yer alması

Yıllık eğitim ücretleri okul arasında farklılık gösterse de lisans ve/veya yüksek lisans programları için 8 ile 17 bin Euro arasında değişmektedir.

Yerleştirme Hizmeti Verdiğimiz Üniversiteler, Enstitüler ve Kolejler

 • Queen’s University, Belfast
 • University College Dublin
 • Dublin Institute of Technology
 • Griffith College
 • Dublin City University
 • University of Ulster
 • Trinity College Dublin
Bilgi İstek Formu