Güney Afrika'da Yaşam


Güney Afrika, doğal ve beşeri zenginlik açısından güçlü bir ülkedir. İnsanlık tarihi açısından çok önemli bir kişi olan Nelson Mandela zamanında önemli demokratik atılımlar yapan Güney Afrika Cumhuriyeti, henüz batı ülkeleri kadar refah düzeyine erişmemiş olsa da sosyal hayat açısından düzene oturmuş ve diğer yabancı dil eğitimi verilen konumlara nazaran daha ucuz bir ülkedir. Ülkede Avrupa kökenli kişiler göç ettikleri bölgelerin ve ülkelerin kültürüne göre yaşamlarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla Batı Avrupa, Kuzey Amerika ya da Okyanusya'da geçerli olan yaşam koşulları bu ülkede de Avrupa kökenli nüfus tarafından uygulanmaktadır.

Yukarı