EğitimAL

Yurt Dışı Eğitim Pazarının Cazibesi Göçmenlik Kapılarını Açmaya Başladı!
Eğitim Rehberi


Yurt Dışı Eğitim Pazarının Cazibesi Göçmenlik Kapılarını Açmaya Başladı! 

Uluslararası eğitim birçok ülke ve kurum tarafından artık önemli bir ihracat ekonomisi olarak kabul görmeye başladı. Uluslararası eğitim ekonomisi analiz edildiğinde, ödenen okul ücretlerinin yanı sıra öğrencilerin konaklama, yaşamsal masraflar, ülke içi seyahat ve sosyal yaşam için harcadıkları para bir bütün olarak ele alındığında, uluslararası öğrencilerin gittikleri ülke ekonomisine katkılarının çok ciddi bir ihracat pazarı yarattığı artık yadsınamaz bir gerçek. Durumun ciddiyetini önde gelen bazı ülkeler ile açıklayabiliriz. 

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre uluslararası öğrencilerin okul ve yaşamsal masrafları ile Amerikan ekonomisine olan katkısı yıllık 22.7 MİLYAR USD!  

2010 yılı verilerine göre uluslararası öğrencilerin Kanada ekonomisine olan katkısı 8 MİLYAR CA$! Yarattıkları 86.000 kişilik istihdamın devlet gelirlerine olan katkısı 455Milyon CA$ 
Uluslararası eğitim Avustralya ekonomisinde üçüncü büyük ihracat sektörü! 
İngiltere’nin uluslararası eğitimden her yıl elde ettiği gelir 8 MİLYAR Sterlin! 
Bu sektöre yönelik yatırımlarını ve teşviklerini yeni yeni artıran İrlanda, 700 Milyon Euro lisans ve lisansüstü eğitimden, 300 Milyon Euro’da dil eğitiminden olmak üzere 1MİLYAR Euro gelire ulaşmış durumda. 
2012 yılında Yeni Zelanda’yı seçen yaklaşık 100 Bin öğrencinin ülke ekonomisinde yarattığı istihdam 32.000 kişi, ekonomiye yaptığı katkı ise 2 MİLYAR NZ$.

 Ekonomilere olan bu muazzam doğrudan etki artık sadece buzdağının görünen kısmı olarak kabul ediliyor. Birçok hükümet uluslararası eğitim ekonomisini, uluslararası ilişkiler, ülkeler arası ticaret ve nitelikli işgücünü geliştiren önemli bir kavram olarak ele almaya başladı. 

Ciddi ekonomik katkıların ve diğer alanlardaki fırsat olanaklarının sonucu olarak birçok önde gelen ülke, yenetekli ve nitelikli uluslararası öğrencilerin eğitim sonrasında ülkelerinde kalma oranlarını artırmak üzere çalışmalara başladılar. Uzun süreli ya da sürekli olarak ülkelerini çalışmak ve yaşamak için tercih etmelerini sağlamak birçok ülkenin öncelikli hedefleri arasına girmiş durumda. Nitelikli göçmenlik olarak adlandırabileceğimiz bu durumu teşvik etmenin altında yatan ana neden ise şüphesiz gelişmiş ülkelerdeki düşük nüfus artış oranı ve yaşlanan toplum neticesinde ortaya çıkan yetişmiş iş gücü açığı. 

Gelişmiş ülkelerin çözmek için çaba sarfettiği en önemli konulardan biri olan toplumun artan yaş ortalamasını düşürmek ve ileride açığa çıkacak olan yetişmiş iş gücü açığını kapatmak için deyim yerinderiyse beyin göçü savaşları başlamış durumda. Science Guide’ın Hollanda özelinde yaptığı araştırmaya göre; 2006 yılında 35 bin uluslararası öğrenciye evsahipliği yapan Hollanda, 2012 yılında bu rakamı 58 bine çıkartmış durumda. Bu öğrencilerin %20’sinin mezuniyet sonrasında ülkede çalışmaya başlaması ile yaratılan katma değer ise 740 Milyon Euro. Uluslarası öğrencilerin Hollanda’da kalma nedenlerini üzerine yapılan bir araştırmanın elde ettiği bulgular diğer gelişmiş ülkelere de rahatlıkla adapte edilebilir sonuçlar içermekte. “Uluslararası Yeteneklerin Hollanda’yı Seçmesi” başlıklı araştırmada aşağıdaki maddelerin eğitim sonrası ülkede kalma ya da geri dönme kararını etkilediği belirtilmekte; 

-Yaşam standartları 
-Sosyal ve politik ortam 
-Tam vatandaşlık haklarına erişim imkanı (Hollanda’da tamamen mümkün olmadığı için bir dezavantaj olarak raporda belirtilmiş) 
-Vize ve göçmenlik prosedürlerindeki bürokrasi zorluğu seviyesi 
-Güvenli ve sağlıklı yaşam alanı imkanı 
-Kültürel ve sosyal imkanların çokluğu 
-Toplumdaki yabancılara karşı olan hoşgörü ve misafirperverlik 
-Yerli halk ile olan ilişkiler ve arkadaşlık seviyesi 
-Kariyer planlamada destek alma imkanları 
-Resmi yerel dili öğrenmek için sunulan imkan ve destekler 

Bu bulgulara bizlerin ilave edecekleri ise şunlar:

 -Uluslararası öğrencilere eğitimleri sırasında yerel kültüre daha rahat, daha hızlı adapte olmalarını sağlamak üzere sunulan sosyal, akademik ve yönetimsel destek imkanları 
-Eğitim sırasında ya da eğitim sonrası göçmenlik başvurusu durumunda eşlere ve ailelere ülkede oturum alma konusunda sunulan kolaylıklar 
-Burs imkanları (ekonomik yeterliliği olmayan yetenekli ve nitelikli öğrencilerin ülke seçimi kararlarını etkileyen en büyük nedenin bu olduğu çok açık kabul edilen bir gerçek); 
-Ülkeler bazında uygulanan politikalar 
-Uluslararası eğitimde öne çıkan ülkerin hepsi düşük doğum oranı, nitelikli iş gücü açığı, yüksek yaş ortalamalı toplum gibi sorunlara sahip olsa da hepsinin bunların üstesinden gelmek için uyguladığı politikalar ve çözüm yolları farklı. 

Kanada, uluslarası eğitim için ülkelerine gelen öğrencilerin göçmenlik başvurularını kolaylaştırmak ve nitelikli göçmen sayısını artırmak için en çok çaba gösteren ülke. 2008 yılında başlattıkları Canadian Experience Class uluslararası öğrencilerin hızlı bir şekilde oturum izni almalarını oldukça kolaylaştırmış durumda. 
Bunun yanı sıra AB ülkelerinden Avusturya, Almanya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenye ve Norveç’in tamamı uluslararası öğrencilere mezuniyet sonrası iş bulma amacıyla belli bir süre oturum izni sağlamakta. 

Doğu dünyasında ise Japonya ve Malezya eğitim ve çalışma anlamında tercih edilen ülkeler arasına girebilmek için gereken reformları hızla düzenlemeye başlayanlar arasında. 
Tüm bu olumlu örneklere rağmen, olumsuz olan bir örnek ise İngiltere. Net göçmen seviyesini yıllık 100 binin altına çekmek isteyen İngiltere, bu nedenle vize politikalarını oldukça sıkılaştırmış durumda. Bu durumun uzun vadede ülke ekonomisine negatif etki yapacağını belirterek söz konusu politikaları eleştirenlerin sayısı ise azımsanmayacak derecede. 

Sonuç olarak yurtdışında eğitimi seçen birçok öğrencinin hedefinde, gittiği ülkede niteliklerine ve aldığı eğitime uygun bir iş bulduğu takdirde göçmenliğe başvurarak oturum izni almak olduğu çok bilinen bir gerçek. En azından belli bir süre eğitim aldığı yabancı ülkede çalışma imkanına sahip olmak ise; öğrencilerin tamamına yakınının istediği bir durum. Uluslararası eğitimin yükselen ekonomik figürleri, ülkeleri bu konuda pazar paylarını artırmaya teşvik ediyor. Dolayısıyla ülke seçimlerinin altında yatan yukarıda saydığımız nedenleri keşfeden ya da kabul eden ülkeler öğrencilere bu imkanları sağlamak üzere çalışmalara başlamış durumda

Özetle başlıkta dediğimiz gibi yurtdışında eğitim göçmenlik kapılarını da açmaya başladı! 

Yukarı