EğitimAL

İrlanda Hükümetinin Eğitim Reformları
Eğitim Rehberi


İrlanda Hükümeti Uluslararası Eğitim Sektöründe Kaliteyi Düzenleyici Sert Tedbirler Aldı!

İrlanda Hükümeti, uluslararası öğrencileri yakından ilgilendiren bir dizi reformu yürürlüğe koydu. Reformlar, uluslararası öğrenciler için sunulan programların kalitesini artırmak ve mevcut sistemi güçlendirmek adına düzenlendi. Söz konusu uygulamaların devreye alınmasında en büyük etken, 2014-2015 yıllarında kapanan ve genelde uluslararası öğrencilerin kayıtlı olduğu 17 okulun yol açtığı mağduriyetlerin benzerlerinin önüne geçilmek istenmesi.

Söz konusu reformlar kapsamında göze çarpan en önemli başlık ILEP – Interim List of Education Providers. İrlanda’da eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler, bu listedeki kurumlardan birine kayıt olmaları halinde öğrenci vizesi alabilecekler. Birçok eğitiminin kurumunun sunulduğu listenin güncel hali 20 Ocak 2016 tarihinde açıklandı. Kısaca bir güven listesi olarak kabul edilen bu liste ile İrlanda Hükümeti, öğrencileri denetimlerden başarı ile geçmiş, güvenirlikleri ve kaliteleri şüphe içermeyen eğitim kurumlarına yönlendiriyor. Listenin bir sonraki güncellenme tarihi ise 28 Nisan 2016. Açıklanan liste ile uluslararası öğrencilerin, eğitim kurumundan ziyade İrlanda’ya göçmen olarak gelmek isteyenler için vize fabrikası şeklinde çalışan kurumlardan uzak tutulması ve göçmenliğin engellenmesi hedefleniyor.

Bir başka başlık ise uluslararası öğrencilerin çalışma izni süresi. Yeni uygulamadan sonra,  öğrenci vizesi ile İrlanda’ya giden öğrenciler, Mayıs – Ağustos aylarında ve 15 Aralık- 15 Ocak arasında kalan dönemlerde haftada 40 saat; kalan dönemde ise haftada 20 saat çalışma iznine sahip olabilecekler.

Bir diğer önemli konu ise vize sürelerinin azaltılması. Geçmişte AB dışından gelen öğrenciler vizelerini 1 yıl uzatabilirken bu süre yeni uygulama ile 8 aya düşürüldü.

Dil okuluna gidecek öğrencileri de yakından ilgilendiren bir dizi uygulama da yürürlüğe girdi. Dil okulu öğrencilerinin öğrenci vizesi alabilmesi için de haftada en az 15 saatlik bir programa minimum 6 aylık kayıt yaptırmaları gerekiyor. Daha önceki uygulamada 6 ay eğitim sonrasında İrlanda’da çalışmak için yada turistik amaçlı olarak 6 ay daha kalabilen öğrenciler artık 6 aylık eğitim sonrası sadece 2 ay daha İrlanda’da kalabilecekler.

Okulların akreditasyonu da sıkılaştırılan bir diğer konu. Yasal olarak zorunlu olmayan dil okulu akreditasyonu da artık zorunlu hale getirildi. ACELS (Accreditation and Coordination of English Language Services) yada muadili bir kurum tarafından akredite edilmeyen dil okulları hükümet tarafından resmi olarak tanınmayacak.

Uluslararası öğrencilerin mağduriyetinin önüne geçecek ve sektördeki toplam kaliteyi yükseltecek bu uygulamalar neticesinde yakın bir zamanda 5-6 kurumun kapanmasının an meselesi olduğu da konuşulmakta.

Yukarı