EğitimAL

Hangi Ülke Diye Soranlara!
Eğitim Rehberi


Avustralya merkezli ve IELTS ortaklarından IDP Education tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen anketin sonuçları açıklandı. Firmanın tüm dünya çapındaki öğrencilerinden seçtiği 1000 kişi ile düzenlenen ankette, yurt dışı eğitim denilince ilk akla gelen 5 ülke olan Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Ağırlıklı olarak lisans mezunu öğrencilerin katıldığı ankette, ülkeler ekonomik uygunluk, güvenlik, eğitim kalitesi, mezuniyet sonrası iş imkanı ve ülkelerin vize politikaları açısından derecelendirildi.

Ekonomik uygunluk anlamında İngiltere sonuncu sırada yer aldı. Hem Sterlin’in diğer para birimleri karşısındaki güçlü paritesi hem de İngiltere’deki yaşam pahalılığı bu sonucun en önemli nedenleri olarak gösterildi. Yeni Zelanda ve Kanada ise öğrenciler tarafından ekonomik olarak en uygun ülkeler seçildi.

Eğitim kalitesi anlamında, Yeni Zelanda hariç başabaş bir durum ortaya çıkmakla brilikte Amerika’nın hala en beğenilen ülke konumu devam ediyor. Ancak söz konusu durumun lisans ve lisansüstü eğitimleri kapsadığını bir kez daha eblirtmekte fayda var. Amerika’daki çeşitliliğin getirdiği rekabet ortamının da buna neden olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Güvenlik noktasında ise yine sürpriz olmayan sonuçlar ile karşı karşıyayız: Yeni Zelanda ve Kanada en güvenlikli ülkeler olarak karşımıza çıkarken Amerika bu konuda epey geride. İngiltere ise bu konuda Amerika’dan iyi olsa da diğer ülkelere kıyasla durumu pek de iyi değil.

Üniversite için ülke seçiminde en önemli etkenlerden biri ise şüphesiz eğitim sonrası iş imkanları. İngiltere bu anlamda ne yazık ki mezunlara çok fazla fırsat sunamıyor. Yeni Zelanda uluslararası eğitim anlamında yeni gelişen bir ülke olarak bu konuda çeşitli çözüm arayışları içerisinde. Amerika, Kanada ve Avustralya bu konuda en iyi olan ülkeler olarak öne çıksa da ankete katılan öğrencilerin yarıya yakını eğitim aldıkları ülkede iş bulma konusunda çok iyimser değiller ve hükümetlere bu konuda çeşitli çalışmalar yapmaları için çağrıda bulunuyorlar. Avustralya ve Kanada bu nedenle yakın zamanda daha popüler olacak gibi gözüküyor.

Son olarak da vize politikaları. Kanada ve Avustralya bugüne kadar eğitim amacı ile ülkelerine gelecek öğrencilere vize anlamında her türlü kolaylığı sağlamış olsa da; yurtdışı eğitim pazarında payını artırma çabası olan Yeni Zelanda daha da iyisinin yapılabileceğinin en somut kanıtı. Hali hazırda genel olarak göçmen problemi yaşayan Amerika ve İngiltere ise bu konuda daha titiz daha uzun prosedürlere sahip ülkeler.
Bu beş maddenin herkes için farklı bir önem derecesi olduğu muhakkak. Ancak anketin bize gösterdiği en önemli sonuç hiç bir ülkenin diğerlerine kıyasla her anlamda en iyisi olmadığı. 
Yurtdışı eğitimde en iyi ülke diye bir şey söz konusu değil, sizin şartlarınıza uygun olarak en iyi seçenek söz konusu. Ve buna karar verirken de tüm bu etkenler ve ülkeler hakkında fikir sahibi olan, bilen bir danışmanla birlikte çalışmakta fayda var.

Yukarı