EğitimAL

Avustralya: Lisans Mezunları İçin Fırsatlar Ülkesi
Eğitim Rehberi


Amerika ve İngiltere hala kaliteli bir eğitim denilince ilk akla gelen ülkeler gibi görülse de IDP’nin öğrencilerin algılarını anlamaya yönelik düzenlemiş olduğu en son Tüketici Davranışları Araştırması, lisans sonrası çalışma imkânları anlamında Avustralya’nın en iyi seçenek olarak kabul gördüğünü ortaya koyuyor.
Avustralya merkezli küresel bir eğitim kuruluşu olan IDP Education, söz konusu araştırmanın sonuçlarını, Brisbane’de düzenlenen ve birçok oturumunun konusunu öğrencilerin çalışma imkânlarına ayıran, AIEC konferansında ele aldı. Yakın zamanda düzenlenen bu anket, IDP tarafından bu alanda düzenlenen dördüncü anket ve kurumun tüm acente ağında bulunan öğrencilerden 1000 tanesi ile gerçekleştirildi.  

IDP Strateji Bölümü Müdürü Warwick Freeland, uluslar arası/yurtdışı eğitimin tüketici odaklı/merkezli bir pazar olduğuna dikkat çekerken, yapılan araştırmanın, bu sektörde çalışanların hizmet verdikleri kişilerin ihtiyaçlarına karşı daha hassas olmaları noktasında farkındalığı arttırmasını umduğunu belirtti. 

Avustralya’nın cömert Mezuniyet Sonrası Çalışma programı (PSW), çalışma anlamında fırsatlar ülkesi tanımlaması doğuran nedenlerden kuşkusuz en önde geleni. Ancak AIEC’de düzenlenen ve uluslar arası öğrencilerin konuşmacı olarak katıldığı bir panelde tüm bu olumlu duruma rağmen yapılacak birçok çalışmanın bulunduğu dile getirildi. Panele katılan öğrenciler, uluslar arası öğrencilere iş vermenin ve çalışma imkânlarının kolaylığı hakkında işveren kanadındaki bilincin artırılması yönünde çağrıda bulundular.

Ankette ayrıca Kanada ve Yeni Zelanda’nın ekonomik olarak en uygun, güvenlik anlamında en emniyetli ülkeler olmalarının yanı sıra, öğrenciyi destekleyen vize uygulamaları sunduğu ortaya çıktı. Amerika kalite anlamında en çok beğenilen ülke olmasına rağmen, güvenlik anlamında en az beğenilen ülke oldu. İngiltere ise ekonomik uygunluk anlamında en az tercih edilen ülke olmaktan kurtulamadı.

Kanada eğitim sonrası çalışma imkânları anlamında hala lider konumda ve buna en önemli etken eğitim esnasında çalışma imkânlarının sunuluyor olması. Bunun en büyük ispatı ise Kanada’da eğitim alan öğrencilerin, çalışma imkânlarının beklentilerinin çok üzerinde olduğu yönündeki geri bildirimleri.

Yeni Zelanda da son dönemde gelişim gösteren ve göze çarpan bir eğitim ülkesi. Bu tırmanıştaki en önemli etkenler; güvenli bir ülke ve ekonomik olarak makul bir seçenek olmakla birlikte diğer ülkelere kıyasla en kolay vize koşullarını sunuyor olması.

Tüm bu olumlu politikalara kıyasla İngiltere’nin 2012 yılında eğitim sonrası çalışmayı durduran düzenlemeleri öğrencilerin seçimlerini olumsuz yönde etkilediği gibi hala en pahalı ülke algısından kurtulabilmiş değil.

Ankete katılan öğrencilerin %40’ı yurtdışında iş bulmayı umduklarını belirtirken, %45’i ise kariyer için seçtikleri alanda iş bulmanın o kadar da kolay olmayacağını düşündüklerini belirtti. Öğrencilerin yarıya yakını ise, kariyerlerine destek anlamında, zayıf yeteneklerini geliştirmeyi sağlayacak şekilde kurumların / firmaların sürece belli bir seviyede dâhil olmalarını beklediklerini belirtti.

IDP Education Araştırma Bölümü Yöneticisi Lyndell Jacka, çalışmanın uluslar arası öğrencilerin iş bulma ve engellerini algılama, gelecek planları, kariyer hedefleri ve kurumlardan bu süreçte umdukları destek konularındaki beklentilerini anlama noktasında bir temel oluşturduğu bildirdi. 

Ekonomik koşullar ve piyasa koşullarının profesyonel bir iş bulma noktasında en önemli engeller olduğunu belirtirken, iş deneyimi bulma fırsatlarının da önemli olduğunu ekledi ve eğitim ile iş bulmanın doğal olarak iç içe geçtiğinin altını çizdi. 

Warwick Freeland ise, önde gelen ülkeler arasında eğitim rekabetinin artığının bilinen bir gerçek olmasına rağmen sektördeki rehavet havasından silkelenilmesi noktasında bir uyarıda bulundu: “Ankete katılan öğrencilerin %60’ı kendi ülkelerinde kaliteli eğitim veren kurumların arttığına inanıyor”.

Yine de birçok öğrenci uluslar arası bir eğitim almanın ülkelerindeki işverenlerin eleman seçimi tercihlerinde bir avantaj yarattığı konusunda hemfikir.

Yukarı