EğitimAL

Ailelerin %77'si Yurt Dışı Eğitim Diyor
Eğitim Rehberi


AİLELERİN %77’si YURT DIŞINDA EĞİTİM DİYOR! 

Geçtiğimiz günlerde 16 ülkede 5550 ebeveyn ile yapılan bir araştırmada , ailelerin %77’ sinin çocuklarının lisans yada lisans üstü eğitimi için yurtdışını düşündüğünü gözler önüne serdi.

 HSBC’nin “Eğitimin önemi – The Value of  Education”  adlı araştırmada serisi kapsamında sunduğu “Yaşam için öğrenme – Learning for Life” adlı raporda , 23 yaş yada altında asgari bir çocuğu olan ailelerle yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı . Araştırma lpsos-MARI tarafından Mart-Nisan 2015 tarihinde online olarak yapıldı.

Seçilen 16 ülke arasında uluslararası öğrenci potansiyelnin yoğun olduğu Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika ve Türkiye gibi ülkeler de mevcut. Bu ülkelerde ailelerin %64’ü lisans için yurt dışı eğitimi düşünürken , % 70’ i ise lisans üstü eğitim için yurtdışı değerlendirmekte.

 Raporda Asya ülkelerinde ailelerin yurtdışı eğitime olan yatkınlığının daha fazla olduğu belirtiliyor. Malezya’da %80, Hong Kong’ta %74, Endonezya’da %74, Singapur’da ise %74 oranında aileler yurt dışı eğitime sıcak bakıyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran yarı yarıya: Kanada’da %51, Avustralya’da %52 ve Fransa’da %53. 
Lisansüstü eğitim için bazı ülkeler ise vaat ettiği potansiyel ile dikkat çekiyor. Görüşülen ailelerin Hindistan’da %88’i, Türkiye’de %83’ü, Çin’de %82’si ve Malezya’da %82’si özellikle lisansüstü programları için yurtdışını tercih etme eğilimindeler. 

Ankete katılan ailelerin yarısı, kendi kuşaklarına kıyasla çocuklarının yurtdışında okuma ve çalışma olanaklarının daha fazla olduğunu düşünüyor. Küreselleşen dünya ile olanakların geçmişe kıyasla artmış olduğu reddedilemez bir gerçek.  Ailelerin %80’i yurt dışı üniversite eğitimini dünyayı daha iyi tanımak ve anlamak için olmazsa olmaz olarak belirtirken, %51’i yurt dışı eğitimi, yurtdışında yaşama, çalışma ve farklı kültürleri yakından tanımak için bir fırsat olarak değerlendiriyor. 

ALIM GÜCÜ YÜKSELİYOR! 

Konunun ekonomik boyutlarına geldiğimizde ise ailelerin sadece %34’ü maliyeti nedeni ile yurt dışında eğitimi bir seçenek olarak değerlendirmiyor. Yurt dışı eğitimi tercih etmeyenlerin bir diğer argümanı ise kendi ülkelerindeki eğitim kalitesi. Konuya olumsuz yaklaşan ailelerin %26’sı kendi ülkelerinde ki eğitim kurumlarının daha iyi olduğunu belirtirken, Malezya’da bu oran %48, Hindistan’da %47, Singapurda ise %53.  

Olumlu bakanların tarafına geçtiğimizde ise çarpıcı bulgular ortaya çıkmakta. Yurt dışı eğitim seçme eğilimi olan ailelerin genelde kendi ülkelerindeki eğitim için verecekleri bedelden daha fazlasını yurt dışı eğitime vermeyi kabul ettikleri elde edilen en çarpıcı bulgular arasında. Ailelerin %80’i maliyeti kendi ülkelerinde eğitime kıyasla daha fazla olmasına rağmen yurt dışı eğitimi tercih edebileceğini belirtiyor.

 Aşağıdaki grafikte, kendi ülkelerindeki eğitimin maliyetine oranla %25’e kadar fazla ücret ödemeyi kabul edenler kırmızı ile gösterilmekte ve genel ortalamada bu oran %45. Ailelerin %24’ü ise %50’ye kadar fazla ücret ödemeyi kabul etmiş durumda ve grafikte mavi olarak belirtiliyor. 

Gri çubuk : %50’ye kadar maliyet farkını kabul edenlerin yüzdesi 
Kırmızı çubuk : %25’e kadar maliyet farkını kabul edenlerin yüzdesi 
Gelişmekte olan ülkelerde %25’e kadar maliyet farkını kabul edenlerin oranı neredeyse yarı yarıya. İngiltere, Fransa ve Avustralya gibi ülkelerde ise bu oran %20’lerde. 
Türkiye’deki eğilim ise genel ülke ortalaması ile neredeyse aynı: Türk ailelerin %28’i %50 fiyat farkını kabul ederken, %46’sı ise %25’e kadar fiyat farkını kabul edebileceğini belirtmiş durumda.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kapsandığı raporun daha detaylı analiz edilmesi gerektiği bir gerçek ancak yine de HSBC’nin yaptığı bu değerli araştırma yurt dışı eğitim sektörü için önemlil bulgular içermekte. Özellikle ailelerin yurt dışı eğitimin ana sponsoru olduğu düşünülürse araştırmanın çarpıcı sonuçlarının değeri daha da artmakta.

 Sonuç olarak, yurt dışı eğitim, ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde ailelerin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiş durumda. En çok müzakere edilen konuların başında gelen ve karar almada negatif eğilim yaratan fiyat faktörünün etkisi ise oldukça önemsizleşmiş durumda. 

Yukarı