Türkiye Kaynaklı Burslar

Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği yurtdışı devlet burslar ve şartlarını sayfamızdan inceleyebilirsiniz.


Türkiye kaynaklı eğitim bursları MEB ve TÜBİTAK olmak üzere iki ana kurumdan alınabilmektedir. Bu kurumların her ikisi de tam burs vermektedir ancak bir takım zorunlu hizmet şartları bulunmaktadır. 

MEB Bursuna yurtdışında yüksek lisan ve doktora yapacak kişiler başvurabilir. Eğitimin bitişi ile Türkiye’de tercih ettikleri üniversitelerde öğretim üyesi, kamu kuruluşlarında kadrolu eleman veya Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzman olarak görevlerine atanırlar. Bir yıl burslu eğitime karşılık iki yıl zorunlu hizmet karşılığı vardır. Burs kapsamında eğitim bedeli ve konaklama bedeli karşılandığı gibi, gidilen ülkeye göre miktarı değişen, yaşamsal masraflara istinaden verilen harcırah da mevcuttur.

Ağırlığı ABD ve AB üniversitelerinden oluşan ancak dünyanın diğer ülkelerinin de yer aldığı 400’ü aşkın üniversite için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurular her sene belirlenen tarihler arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapılıyor.

Genel Başvuru şartları şu şekildedir: 

  • İlgili lisans alanlarından mezun olmak (Başvuru tarihinden önce)
  • İlgili yıllara göre ALES’ten, tercih edilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,
  • Genel akademik not ortalaması “2.50 / 4.00” ; “65 / 100" ya da daha yukarı olmak;
  • 1984 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

MEB ilk etapta ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı adayı ALES puan sıralamasına göre belirliyor. Belirlenen adaylar sözlü mülakata çağırılıyor. Mülakat sonrası ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ile mezuniyet notunun %20’si dikkate alınacak şekilde puanlama yapılıyor. Hesaplanan yerleştirme puanı 70 ve üzeri olan adaylar, ÖSYM sistemi üzerinden öğrenim görecekleri kurum tercihlerini yapmaya hak kazanıyorlar.

Burslara başvururken ilk aşamada dil şartı talep edilmemekte ancak bursa hak kazanıldıktan sonra Bakanlık öğrencilerin bakanlıkca düzenlenen dil kurslarına katılmalarını talep edebiliyor. Bakanlıkca tanınan sınavlarda yeterli puanı alan öğrencilerin muafiyet şansı bulunuyor.

Filipinlerden Uruguay’a kadar geniş bir yelpazede ülke seçme şansınız var. Ağırlık ABD ve AB ülkeleri olsa da son yıllarda birçok ülke çeşitliliği artırmak adına sisteme dahil edilmiş durumdadır. Ancak İngiltere hala en popüler tercih olarka da karşımıza çıkmaktadır. İngiltere’nin avantajı hali hazırda bir ingilizce sınav skoru olmayan MEB Bursiyerlerinin avantajına olacak şekilde dil şartlı olarak kabul veriyor olması ve aynı zamanda Amerika gibi GRE/GMAT tarzı bir sınav istenmediğinden MEB bursiyerlerini kabul anlamında yormuyor olmasıdır. Amerika için biraz zorlu bir süreç olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Amerikan okulları GRE/GMAT tarzı sınavların yanısıra not dökümlerinin kendi sistemlerine de çevrilmesini yani “Transcript Evaluation” yapılmasını talep ediyor. Bu sistem ile birlikte transkriptiniz Amerikan sistemine çevrilmiş oluyor. Transcript Evaluation ücretli bir sistem olduğundan MEB bu hizmeti maalesef karşılamıyor.

Her ülkenin farklı artı ve eksileri mevcut olduğu gibi, eğitim alınacak alana göre de farklı ülkeler ön plana çıkabiliyor. 
MEB Bursiyerleri olarak en iyi ülke ve okul yönlendirmesi için doğru adreste olduğunuza emin olabilirsiniz!

TÜBİTAK tarafından ilan edilen alanlarda, ki tamamı teknik alanlardan oluşmakta, yurtdışında sadece “doktora” yapılacak öğrencilere verilen burslardır. Eğitimi tamamlamak için verilen azami süre 5 yıl olup, eğitim süresinin iki katı oranında hizmet geri ödemesi koşulu vardır. Eğitim tamamlanınca bursiyerler TÜBİTAK’a bağlı enstitülerde görev talebinde bulunurlar. Eğitim için seçilecek kuruma dair tek kısıtlama ise TIMES listesinde ilk100’de bulunan bir üniversiteden kabul almak. Dolayısıyla akademik anlamda ciddi derecede başarılı adayların şans bulabileceği bir burs tipi.

Bursluluk süresince bursiyerlere, yaşam gideri (aylık 1.800 ABD Doları), öğrenim harçları ve sağlık sigortası da dâhil olmak üzere yıllık en çok 60.000 ABD doları ödenir. Buna ek olarak, bursa hak kazanan fakat henüz geçerli bir üniversiteden kabul almamış adayların, şartları sağlayan üniversiteler için başvuru bedelleri; dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language, International English Language Testing System vb.), genel yetenek sınavları (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test vb.) ve vize bedelleri, toplamda 2.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla faturası karşılığında ödenir.

Program kapsamında belirlenen araştırma alanlarında yurt dışında doktora eğitimi almayı amaçlayan, lisans öğreniminde son sınıfa geçmiş, lisans öğrenimini tamamlamış, bir lisansüstü programına kayıtlı ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış olan ve aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler başvuru yapabilir:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • 1 Ocak 2015 günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak (1 ocak 1981 ve sonrası doğumlu olmak)
  • ALES eşit ağırlıklı puanı en az 75 olmak veya bu puana eşdeğer GRE veya GMAT sonuç belgesine sahip olmak 
  • Lisans öğrenimini en az 3.00/4 veya 76.66/100 ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak.
  • Yurt dışında lisansüstü eğitiminin alınacağı üniversitenin eğitim dilini yeterli düzeyde bildiğini belgelendirmek

Değerlendirme BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, ALES puanı ve üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki sıralaması esas alınarak yapılıyor. Açılan kontenjanın sekiz katı olacak sayıda belirlenen adaylar mülakata çağırılıyor.

Başarılı olan bursiyerler eğitimleri boyunca kuruma belli aralıklarda akademik çalışmaları hakkında rapor vermek ve devamlılıklarını belgeledirmekle yükümlüler. Akademik anlamda başarısız olduğuna kanaat getirilen bursiyerlerin bursları kesilebiliyor.

Özetle TÜBİTAK bursu ciddi bir burs miktarı önerse de gerek başvuru süreci, gerek devamlılığı gerekse de geri ödemesi anlamında epey titizlikle incelenmesi gerekilen bir burs. Kabul edilen üniversitelerin de ilk 100’de olma zorunluluğu da cabası.

Ancak bu prosedürler canınızı sıkmasın, bu konuda size en doğru, en kapsamlı desteği alabilmek içni EğitimAL ofislerine gelip uzman eğitim danışmanlarımızla konuşabilirsiniz!

Genel anlamda doktora bursunun yanisira TÜBİTAK tarafından, KATİP ÇELEBİ gibi İngiltere’ye özel yada MARIE CURIE gibi AB fonları destekli belirli alanları kapsıyan muhtelif burs tipleri de dönemsel olarak sunulubiliyor.

YLSY Bursu yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacı ile zorunlu hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan lisansüstü öğrenim burs programıdır. 

Bu programın amacı ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda açığı gidermek üzere Bakanlığımız tarafından sınava tabi tutularak başarılı olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamaktır.

YLSY’nin yasal dayanakları;

a. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,

b. 6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

c. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun,

d. Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik,

e. Resmî Burslu Öğrencilerin Ödemeleri Hakkında Tebliğ,

f. YLSY Kılavuzları.

YLSY bursu çerçevesinde yalnızca lisansüstü ve doktora eğitimi alınabilir. Üniversiteler adına eğitim görecek öğrenciler Yüksek Lisans ve doktora eğitimlerinin her ikisini de tamamlayıp ülkeye geri döneceklerdir, Kurum adına giden öğrenciler ise yalnızca yüksek lisans eğitimi alıp kurumlarının izin vermesi halinde doktora öğrenimi de görebilirler.

Öğrenciler  Yurt içinde burslu olarak eğitim gördükleri süre kadar ve Yurt dışında burslu olarak eğitim gördükleri sürenin iki katı kadar süre mecburi hizmetle yükümlü olurlar.

YLSY kapsamında dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde öğrenim görülebilmektedir. Öğrenim görülebilecek ülkeler her yıl yayımlanan YLSY Kılavuzları ile belirlenmektedir. Örneğin Amerika, Kanada, İngiltere, Avustralya, Çin, Malezya, Rusya, İsveç, Hollanda, Almanya, Avusturya gibi ülkelerde eğitim görebilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın anlaşmalı olduğu üniversite listesi aşağıdaki gibidir;

 
Üniversiteler Ülke
Alfred University College of Ceramics (State University of New York) ABD
Arizona State University ABD
Binghamton University (State University of New York) ABD
Boston University ABD
Brandeis University ABD
Brown University ABD
Buffalo State College (State University of New York) ABD
California Institute of Technology ABD
Carnegie Mellon University ABD
Case Western Reserve University ABD
City University of New York ABD
College of Environmental Science & Forestry (State University of New York) ABD
College of Optometry (State University of New York) ABD
College of William & Mary ABD
Colorado State University ABD
Columbia University ABD
Cornell University (State University of New York) ABD
Dartmouth College ABD
Downstate Medical Center (State University of New York) ABD
Drexel University ABD
Duke University ABD
Emory University ABD
Florida State University ABD
George Washington University ABD
Georgetown University ABD
Georgia Institute of Technology ABD
Harvard University ABD
Howard University ABD
Indiana University Bloomington ABD
Iowa State University ABD
Johns Hopkins University ABD
Loyola University Chicago ABD
Massachusetts Institute of Technology ABD
Michigan State University ABD
New York University ABD
North Carolina State University ABD
Northwestern University ABD
Ohio State University ABD
Pennsylvania State University ABD
Princeton University ABD
Purdue University ABD
Rensselaer Polytechnic Institute ABD
Rice University ABD
Rutgers, The State University of New Jersey ABD
Stanford University ABD
Stony Brook University (State University of New York) ABD
Texas A&M University ABD
Tufts University ABD
Tulane University ABD
University at Albany (State University of New York) ABD
University at Buffalo (State University of New York) ABD
University of Alabama ABD
University of Arizona ABD
University of California, Berkeley ABD
University of California, Davis ABD
University of California, Irvine ABD
University of California, Los Angeles ABD
University of California, Riverside ABD
University of California, San Diego ABD
University of California, Santa Barbara ABD
University of California, Santa Cruz ABD
University of Chicago ABD
University of Cincinnati ABD
University of Colorado at Boulder ABD
University of Connecticut ABD
University of Delaware ABD
University of Florida ABD
University of Georgia ABD
University of Hawaii ABD
University of Illinois ABD
University of Iowa ABD
University of Kansas ABD
University of Maryland ABD
University of Massachusetts, Amherst ABD
University of Miami ABD
University of Michigan ABD
University of Minnesota ABD
University of Missouri ABD
University of New Mexico ABD
University of North Carolina ABD
University of Notre Dame ABD
University of Oklahoma ABD
University of Oregon ABD
University of Pennsylvania ABD
University of Pittsburgh ABD
University of Rochester ABD
University of South Carolina ABD
University of Southern California ABD
University of Tennessee ABD
University of Texas at Austin ABD
University of Utah ABD
University of Virginia ABD
University of Washington ABD
University of Wisconsin-Madison ABD
Upstate Medical University (State University of New York) ABD
Vanderbilt University ABD
Virginia Polytechnic Institute ABD
Wake Forest University ABD
Washington State University ABD
Washington University in St. Louis ABD
Yale University ABD
Yeshiva University ABD
Eberhard Karls Universitat Tübingen ALMANYA
Freie Universitat Berlin ALMANYA
Heidelberg Universitat ALMANYA
Humboldt-Universitat zu Berlin ALMANYA
Johannes Gutenberg Universitat Mainz ALMANYA
Ludwig-Maximilians-Universitat München ALMANYA
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn ALMANYA
Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen ALMANYA
Ruhr-Universitat Bochum ALMANYA
Technische Universitat Berlin ALMANYA
Technische Universitat Darmstadt ALMANYA
Technische Universitat Dresden ALMANYA
Technische Universitat München ALMANYA
Universitat Bayreuth ALMANYA
Universitat Bielefeld ALMANYA
Universitat Bremen ALMANYA
Universitat des Saarlandes ALMANYA
Universitat Düsseldorf ALMANYA
Universitat Erlangen-Nürnberg ALMANYA
Universitat Frankfurt am Main ALMANYA
Universitat Freiburg ALMANYA
Universitat Göttingen ALMANYA
Universitat Hamburg ALMANYA
Universitat Jena ALMANYA
Universitat Karlsruhe ALMANYA
Universitat Konstanz ALMANYA
Universitat Köln (Cologne) ALMANYA
Universitat Leipzig ALMANYA
Universitat Mannheim ALMANYA
Universitat Marburg ALMANYA
Universitat of Münster ALMANYA
Universitat Stuttgart ALMANYA
Universitat Ulm ALMANYA
Universitat Würzburg ALMANYA
Austral University ARJANTİN
University of Buenos Aires ARJANTİN
Australian National University AVUSTRALYA
Curtin University of Technology AVUSTRALYA
Deakin University AVUSTRALYA
Flinders University AVUSTRALYA
Griffith University AVUSTRALYA
La Trobe University AVUSTRALYA
Macquarie University AVUSTRALYA
Monash University AVUSTRALYA
Queensland University of Technology AVUSTRALYA
Rmit University AVUSTRALYA
The University of Melbourne AVUSTRALYA
The University of Sydney AVUSTRALYA
The University of Western Australia AVUSTRALYA
University of Adelaide AVUSTRALYA
University of New South Wales AVUSTRALYA
University of Newcastle AVUSTRALYA
University of Queensland AVUSTRALYA
University of South Australia AVUSTRALYA
University of Tasmania AVUSTRALYA
University of Technology, Sydney AVUSTRALYA
University of Wollongong AVUSTRALYA
Karl-Franzens-Universitat Graz AVUSTURYA
Universitat Innsbruck AVUSTURYA
University of Vienna AVUSTURYA
Vienna University of Technology AVUSTURYA
College of Europe BELÇİKA
Katholieke Universiteit Leuven BELÇİKA
Universite catholique de Louvain BELÇİKA
Universite Libre de Bruxelles BELÇİKA
University of Antwerp BELÇİKA
University of Ghent BELÇİKA
University of Liege BELÇİKA
Vrije University Brussels BELÇİKA
Federal University of Rio De Janeiro BREZİLYA
University of Campinas BREZİLYA
University of Sao Paulo BREZİLYA
Charles University ÇEK CUMHURİYETİ
Fudan University ÇİN
Nanjing University ÇİN
Peking University ÇİN
Shanghai Jiao Tong University ÇİN
Tianjin University ÇİN
Tsinghua University ÇİN
University of Science and Technology of China ÇİN
Zhejiang University ÇİN
Aarhus University DANİMARKA
Technical University of Denmark DANİMARKA
University of Aarhus DANİMARKA
University of Copenhagen DANİMARKA
University of Southern Denmark DANİMARKA
Bandung Institute of Technology ENDONEZYA
Universitas Gadjah Mada ENDONEZYA
University of Indonesia ENDONEZYA
Ateneo de Manila University FİLİPİNLER
University of the Philippines FİLİPİNLER
Helsinki University of Technology FİNLANDİYA
Kuopio University FİNLANDİYA
University of Helsinki FİNLANDİYA
University of Jyvaskyla FİNLANDİYA
University of Oulu FİNLANDİYA
University of Tampere FİNLANDİYA
University of Turku FİNLANDİYA
Ecole Nationale des Ponts et ChaussEes Enpc FRANSA
Ecole Normale Superieure de Lyon FRANSA
Ecole Normale Superieure Lettres et Sciences Humaines FRANSA
Ecole Normale Superieure, Paris FRANSA
Ecole Polytechnique FRANSA
Sciences Po Paris FRANSA
Universite des Sciences et Technologies de Lille (LILLE I) FRANSA
Universite Joseph-Fourier, Grenoble I FRANSA
Universite Louis Pasteur Strasbourg I FRANSA
Universite Paris I PanthEon Sorbonne FRANSA
Universite Paris Sorbonne (PARIS IV) FRANSA
Universite Paris Vii Denis Diderot FRANSA
Universite Paris-Sud Paris Xi FRANSA
Universite Pierre-et-Marie-Curie Paris Vi FRANSA
University of Montpellier Ii - Sciences and Techniques of Languedoc FRANSA
University of Cape Town GÜNEY AFRİKA
University of the Witwatersrand GÜNEY AFRİKA
Hanyang University GÜNEY KORE
Kaist - Korea Advanced Institute of Science & Technology GÜNEY KORE
Korea University GÜNEY KORE
Pohang University of Science and Technology GÜNEY KORE
Seoul National University GÜNEY KORE
Sung Kyun Kwan University GÜNEY KORE
Yonsei University GÜNEY KORE
Indian Institute of Technology Bombay HİNDİSTAN
Indian Institute of Technology Delhi HİNDİSTAN
Indian Institute of Technology Kanpur HİNDİSTAN
Indian Institute of Technology Madras HİNDİSTAN
University of Delhi HİNDİSTAN
Delft University of Technology HOLLANDA
Eindhoven University of Technology HOLLANDA
Erasmus University Rotterdam HOLLANDA
Leiden University HOLLANDA
Maastricht University HOLLANDA
Radboud Universiteit Nijmegen HOLLANDA
University of Amsterdam HOLLANDA
University of Groningen HOLLANDA
University of Twente HOLLANDA
Utrecht University HOLLANDA
Vu University Amsterdam HOLLANDA
Wageningen University HOLLANDA
City University of Hong Kong HONG KONG
Hong Kong University of Science & Technology HONG KONG
The Chinese University of Hong Kong HONG KONG
The Hong Kong Polytechnic University HONG KONG
University of Hong Kong HONG KONG
Aston University İNGİLTERE
Bangor University İNGİLTERE
Brunel University İNGİLTERE
Cardiff University İNGİLTERE
Durham University İNGİLTERE
Goldsmiths, University of London İNGİLTERE
Imperial College London İNGİLTERE
King's College London İNGİLTERE
London School of Economics and Political Science İNGİLTERE
Loughborough University İNGİLTERE
Newcastle University, Newcastle Upon Tyne İNGİLTERE
Queen Mary, University of London İNGİLTERE
Queen's University of Belfast İNGİLTERE
Royal Holloway University of London İNGİLTERE
School of Oriental and African Studies, University of London İNGİLTERE
Swansea University İNGİLTERE
University College London İNGİLTERE
University of Aberdeen İNGİLTERE
University of Bath İNGİLTERE
University of Birmingham İNGİLTERE
University of Bradford İNGİLTERE
University of Bristol İNGİLTERE
University of Cambridge İNGİLTERE
University of Dundee İNGİLTERE
University of East Anglia İNGİLTERE
University of Edinburgh İNGİLTERE
University of Essex İNGİLTERE
University of Exeter İNGİLTERE
University of Glasgow İNGİLTERE
University of Lancaster İNGİLTERE
University of Leeds İNGİLTERE
University of Leicester İNGİLTERE
University of Liverpool İNGİLTERE
University of Manchester İNGİLTERE
University of Nottingham İNGİLTERE
University of Oxford İNGİLTERE
University of Reading İNGİLTERE
University of Sheffield İNGİLTERE
University of Southampton İNGİLTERE
University of St Andrews İNGİLTERE
University of St Andrews İNGİLTERE
University of Strathclyde İNGİLTERE
University of Surrey İNGİLTERE
University of Sussex İNGİLTERE
University of Warwick İNGİLTERE
University of York İNGİLTERE
Dublin City University İRLANDA
Dublin Institute of Technology İRLANDA
National University of, Galway İRLANDA
Trinity College Dublin İRLANDA
University College Cork İRLANDA
University College Dublin İRLANDA
University of Limerick İRLANDA
Universidad Autonoma de Barcelona İSPANYA
Universidad Autonoma de Madrid İSPANYA
Universitat Pompeu Fabra İSPANYA
University Complutense Madrid İSPANYA
University of Barcelona İSPANYA
Ben Gurion University of the Negev İSRAİL
Hebrew University of Jerusalem İSRAİL
Technion - Israel Institute of Technology İSRAİL
Tel Aviv University İSRAİL
Chalmers University of Technology İSVEÇ
Kth, Royal Institute of Technology İSVEÇ
Lund University İSVEÇ
Stockholm School of Economics İSVEÇ
Stockholm University İSVEÇ
Umea University İSVEÇ
University of Gothenburg İSVEÇ
Uppsala University İSVEÇ
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne İSVİÇRE
Eth Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) İSVİÇRE
University of Basel İSVİÇRE
University of Bern İSVİÇRE
University of Geneva İSVİÇRE
University of Lausanne İSVİÇRE
University of St Gallen İSVİÇRE
University of Zurich İSVİÇRE
European University Institude İTALYA
Politecnico di Milano İTALYA
Universita degli Studi di Roma - La Sapienza İTALYA
University of Bologna İTALYA
University of Florence İTALYA
University of Naples - Federico Ii Italy İTALYA
University of Padua İTALYA
University of Pisa İTALYA
Chiba University JAPONYA
Gunma University JAPONYA
Hiroshima University JAPONYA
Hitotsubashi University JAPONYA
Hokkaido University JAPONYA
Keio University JAPONYA
Kobe University JAPONYA
Kumamoto University JAPONYA
Kyoto University JAPONYA
Kyushu University JAPONYA
Nagasaki University JAPONYA
Nagoya University JAPONYA
Osaka University JAPONYA
Showa University JAPONYA
Tohoku University JAPONYA
Tokyo Institute of Technology JAPONYA
Tokyo Metropolitan University JAPONYA
Tokyo University of Science JAPONYA
University of Tokyo JAPONYA
University of Tsukuba JAPONYA
Waseda University JAPONYA
Yokohama City University JAPONYA
Yokohama National University JAPONYA
Carleton University KANADA
Concordia University KANADA
Dalhousie University KANADA
Laval University KANADA
Mcgill University KANADA
Mcmaster University KANADA
Queen's University KANADA
Simon Fraser University KANADA
The University of Western Ontario KANADA
Universite de MontrEal KANADA
Universite du QuEbec KANADA
University of Alberta KANADA
University of British Columbia KANADA
University of Calgary KANADA
University of Manitoba KANADA
University of Ottawa KANADA
University of Toronto KANADA
University of Victoria KANADA
University of Waterloo KANADA
York University KANADA
Universiti Kebangsaan Malaysia MALEZYA
Universiti Malaya MALEZYA
Universiti Putra Malaysia MALEZYA
Universiti Sains Malaysia MALEZYA
Universiti Teknologi Malaysia MALEZYA
Instituto Tecnologico Y De Estudios Superiores De Monterrey MEKSİKA
Universidad Nacional Autonoma de Mexico MEKSİKA
Norwegian University of Science and Technology NORVEÇ
University of Bergen NORVEÇ
University of Oslo NORVEÇ
University of Tromso NORVEÇ
National University of Sciences and Technology, Pakistan PAKİSTAN
Jagiellonian University POLONYA
Warsaw University POLONYA
University of Coimbra PORTEKİZ
Lomonosov Moscow State University RUSYA
Saint-Petersburg State University RUSYA
Nanyang Technological University SİNGAPUR
National University of Singapore SİNGAPUR
King Fahd University of Petroleum & Minerals SUUDİ ARABİSTAN
Pontificia Universidad Catolica de Chile ŞİLİ
Universidad de Chile ŞİLİ
Chulalongkorn University TAYLAND
Kasetsart University TAYLAND
Mahidol University TAYLAND
National Cheng Kung University TAYVAN
National Taiwan University TAYVAN
National Tsing Hua University TAYVAN
National Yang Ming University TAYVAN
Universidad Ort Uruguay URUGUAY
Massey University YENİ ZELANDA
The University of Auckland YENİ ZELANDA
University of Canterbury YENİ ZELANDA
University of Otago YENİ ZELANDA
University of Waikato YENİ ZELANDA
Victoria University of Wellington YENİ ZELANDA
University of Athens YUNANİSTAN

Bilgi İstek Formu