Cambridge Law Studio -

Cambridge Law StudioCambridge Law Studio yurtdışı dil okulu ile ilgili detaylı bilgiyi sayfamızdan inceleyebilirsiniz.


Cambridge Law Studio tek şubeli bir okul olup, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan University of Cambridge, Grifton College içerisinde yer almaktadır.

Cambridge Law Studio EĞİTİM PROGRAMLARI

Hukuk İngilizcesi
Hukuk İngilizcesi programı 3 hafta süren bir program olup, haftada 21 saat eğitim verilmektedir. Program kapsamında hukuk terminolojisinin yanı sıra, sözleşme yazımı, müzakere süreçleri, hukuksal sunum gibi alanlarda eğitim verilmekte, aynı zamanda İngiltere’deki mahkemelere geziler düzenlenip, katılımcıların görerek öğrenmesi sağlanmaktadır.
Program sonunda öğrenciler, University of Cambridge tarafından yapılan, tüm dünyada geçerliliği olan Hukuk İngilizcesi sınavını yani TOLES sınavını alırlar.
Sınıflar 12 kişilik olup, programın belirli başlangıç tarihleri vardır.

Yoğun Hukuk İngilizcesi
Bu program hukuk İngilizcesi programının hızlandırılmış versiyonudur denilebilir. Haftada 30 saat eğitim verilen program toplam 1 hafta sürmektedir.
Sınıflar 6 kişilik olup, belirli başlangıç tarihleri vardır.

Ticari Sözleşmeler için İngilizce
4 günlük bir program olan Ticari Sözleşmeler için İngilizce programı 8 kişilik sınıflarda toplam 24 saatlik bir eğitim sunmaktadır.
Program kapsamında lisanslama, agente sözleşemleri, ortak teşebbüs, taksim sözleşmesi, birleşmeler ve satın almalar gibi konularda sözleşme hazırlanması, ticari müzakereler, hisse alım anlaşamları ve daha birçok konu üzerinde durulmakta ve bunlar için gerekli terminoloji hakkında eğitim verilmektedir.

Diğer dil okulları için ; 

Bilgi İstek Formu