Yurt Dışı Eğitim İçin Gerekli Sınavlar


Gittiğimiz ülke, seçtiğimiz program ne olursa olsun önem vermemiz gereken bazı sınavlar vardır. Bu sınavların kimisi dil ölçme değerlendirme sınavları olduğu gibi, kimisi de Matematik üzerine ve hatta spesifik alan sınavları da olabilmektedir. Bu yazımızda da bunları inceleyeceğiz.

TOEFL-Test of English as a Foreign Language

toefl sınavı

Eğer anadiliniz İngilizce değilse, bu sınava girerek İngilizce seviyenizi kanıtlamanız gerekir. İstisnasız tüm Amerikan üniversiteleri sizden TOEFL skoru istemektedir. Genel olarak sınavdan bahsedecek olursak, şu bölümlerden oluşur; Okuma, Dinleme, Konuşma, Yazma.

TOEFL toplamda 3,5 saat sürer.

TOEFL’a yılda 50’den fazla defa girebilirsiniz. Bu konuda şöyle bir kural vardır ki; ancak bir sınava girdikten sonra 12 gün içerisinde tekrar sınava giremezsiniz. Yani girip de puanınızı alsanız bile bu ihlaliniz tespit edilirse notunuz iptal edilir ve sınav ücreti iade edilmez.

TOEFL eğitiminizi Kanada, Amerika ya da İngiltere dil okulları sayesinde alabilir ve kurs bitiminde direk sınava girip skorunuzu alabilirsiniz.

IELTS-The International English Language Testing System

ielts sınavı

Yurtdışında eğitim almak istiyorsanız girmeniz gereken sınavlardan birisi de IELTS’tir. Sadece Amerika değil, Avrupa ülkeleri ve Kanada’da da eğitim almak istiyorsanız IELTS’e girebilirsiniz. Sizden istenen IELTS skoru ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Mesela Avrupa ülkelerinde lisans bölümlerinin kiminde minimum 5.5 not istenirken İngiltere gibi ülkelerde 6.5 ve hatta 7.5 bile istenmektedir.

IELTS, 9 üzerinden hesaplanan bir sınavdır ve Reading, Listening, Writing ve Speaking bölümlerinden oluşmaktadır. Her bir bölüm 9 üzerinden hesaplanır.

TOEFL’dan farkı ise sınavın bilgisayarla değil de yazılı olarak yapılmasıdır. Mesela speaking bölümü yüz yüze görüşme gibi yapılır.

Listening bölümü ise kayıttan yürütülen diyalogların dinlenmesi şeklinde gerçekleşir. Burada amaç telaffuzu doğru anlamak ve sorulara uygun cevapların verilebilmesidir.

Writing, iki bölümden oluşur. Biri rapor yazımı birisi de essay yazımıdır. Rapor kısmında en az 150 kelime, essay kısmında ise en az 250 kelime kullanmanız gerekmektedir. Şunu da belirtelim; aynı kelimeyi çok sık kullanırsanız sınavı okuyan kişiler bunu kabul etmez.

Reading kısmı 3 parçadan oluşur, her parça sonundaki soruları cevaplandırmanız beklenir. Bu kısımda çoktan seçmeli sorular olabileceği gibi boşluk doldurmalı sorular da olabilir.

Normal şartlarda 2 hafta içerisinde sonuçlar açıklanmaktadır.

Son olarak şunu da belirtelim; IELTS sınavı iki türlüdür. Biri akademik, diğeri ise Genel IELTS’tir. Eğer yurtdışında lisans ya da yüksek lisans istiyorsanız IELTS’e girmeniz gerekmektedir.

Amerika, İrlanda ve İngiltere dil okullarında olduğu gibi Kanada dil okulları da IELTS-TOEFL sınav hazırlık programları sunmaktadır.

GMAT – Graduate Management Admission Test

gmat sınavı

Eğer Amerika’da işletme ya da pazarlama gibi bir bölüm okumak istiyorsanız bu sınava girmeniz gerekmektedir. Sınav sizin sayısal ve sözel analitik problem çözme yeteneğinizi, okuduğunuzu anlama ve İngilizceyi kullanabilmenizi ölçer. Yılda maksimum 5 kez girebileceğiniz bir sınavdır.

Sınav sözel, sayısal ve analitik olmak üzere 3 bölümden oluşur. Bölümleri kısaca açıklayacak olursak; sözel kısım cümle düzeltme(sentence correction), eleştirel akıl yürütme(critical reasoning) ve okuduğunu anlama(reading comprehension) gibi testler yer alır. Bu bölümde 41 soru bulunmaktadır ve toplamda 75 dakikadır.

Analitik yazımda ise iki farklı kompozisyon yazmanız gerekir, bu kompozisyonlar için Analytical Writing Assesment denir ve toplam 1 saat sürer.

Sayısal bölüm data sufficiency(veri yeterliliği) ve problem solving(problem çözüm) testleri yer alır. 37 soruyu 75  dakika içinde yapmanız gerekmektedir.

GMAT’te en düşük skor 200, en yüksek ise 800’dür. İşletme ya da kimi yerlerde pazarlama gibi bölümler için 600 üzeri puan almanız gerekir.

Son olarak şunu da ekleyelim; sınavın giriş ücreti 250$’dır.

GRE-Graduate Record Examination

gre sınavı

Eğer mühendislik ve Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel bilimlerde master yapmak istiyorsanız GRE sınavına girmeniz gerekir. GRE üç tipe ayrılır. Bunlar; The General Test, The Subject  Tests, The GRE Writing Assesment.

General Test : Bu sınavın bir çalışma alanı yoktur, sizin sözel, sayısal ve analitik problem çözme yeteneğinizi ölçer.

Sınav üç bölümden oluşur; sözel, sayısal ve analitik bölüm. Sözel bölüm 30 dakika 30 soru, sayısal bölüm 45 dakika 28 soru, analitik bölüm ise 60 dakika 35 sorudur.

GRE, bilgisayar ortamında uygulanan bir sınavdır ve ücreti 170 USD’dir. Türkiye’de GRE’ye İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç şehirde girilmektedir.

GRE Subject  : GRE Subject testleri, bir dal hakkındaki bilgilerinizi ölçer. Mesela; Biyoloji, Kimya, İngiliz Edebiyatı, Matematik, Fizik ve Psikoloji gibi.

Sınav yılda 3 değişik zamanda olur. Eylül, Ekim ve Nisan aylarında gerçekleşir. Bu sebeple sınav tarihlerini takip etmeniz ve doğru zamanlarda başvuru yapmanız önemlidir.

Türkiye’de GRE teste İstanbul Robert Koleji’nde, Ankara’da Türk-Amerikan Derneği’nde girebilirsiniz.

SAT-Scholastic Aptitude Test

sat sınavı

Amerika’da üniversite eğitimi için alınması gereken sınavlardan birisi de SAT’dir. Sınav esasen 2 şekilde olur. Birinci sınav SAT1 sınavıdır ve tüm üniversiteler bu sınavı öncelikli şart koşarlar. Ama tercih ettiğiniz bölüme göre de SAT2 sınavına girmeniz de istenebilir.

SAT sınavında üç bölüm bulunmaktadır. Writing, Mathematics ve Critical Reading. Her üç bölümün de minimum puanı 200, maksimum puanı 800’dür.

Her okulun istediği puan birbirinden farklı olabilir, bu nedenle okulunuzu belirlerken buna dikkat etmeniz gerektiğini belirtelim.

SAT2 sınavı daha spesifik alanlarda yapılır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi girdiğiniz alana göre sınav da değişebilir. SAT2 sınavında Biyoloji, Kimya, Fizik, Tarih gibi alanlarda bilginizi ölçer. Çoktan seçmeli bir sınavdır ve yine her bölüm 800 üzerinden değerlendirilir.

LSAT-Law School Admission Test

197 hukuk fakültesi tarafından istenen bir sınavdır ve sizin metin anlama, değerlendirme yeteneğinizi ölçer. Yılda 4 kez yapılır. Sadece ABD değil, Kanada’da da bir çok fakülte, hukuk okumak istiyorsanız sizden bu sınavı beklemektedir.

Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşur 5 bölümden oluşur. Her bölüm 35 dakikadır. Bu bölümlerin  içinde okuma anlama bölümü, analitik akıl bölümü  ve mantıksal akıl bölümleri yer almaktadır. En düşük puan 120, en yüksek puan 180’dir.

USMLE-United States Medical Licensing Examination

usmle sınavı

Türkiye’de aldığınız tıp diplomasının ABD’de geçerli olması için girdiğiniz sınavdır. Bu sınavı geçmek için en az 75 almanız, soruların %60 ila %70’ini doğru yanıtlamanız gerekir.

USMLE iki aşamadan oluşur. USMLE Step 1 sadece Ankara’da yapılır ve bilgisayarda 8 saat boyunca yapılır. Bu sınavda çoktan seçmeli 350 soru sorulur. (7 bölüm, her bölüm 50 soru şeklinde) Her bölüm boyunca 60 dakika süreniz bulunmaktadır. Step 1’de Anatomi, Davranış Bilimleri, Psikoloji, Beslenme, Genetik vs ile ilgili konular bulunmaktadır ve test soruları grafik yorumlama, patolojik ve normal örnekleri tanımlama ve temel tıp bilgisi sorulur.

USMLE Step 2 sadece Ankara’da yapılıyor. Bilgisayar başında 9 saat sürer(clinical knowledge kısmı için geçerlidir), çoktan seçmeli 370 soru sorulur ve her bölüm için maksimum süre 60 dakikadır.

Sorular iç hastalıkları, doğum ve kadın hastalıkları, çocuk hastalıkları, koruyucu tıp, psikiyatri, cerrahi ve diğer yatılı tedavi yolları hakkındadır.

USMLE Step 2 Clinical Skills’e ise sadece Amerika’da girebiliyorsunuz ve rol model olan 12 hasta üzerinde çalışıyorsunuz. Her hasta için 25 dakika verilmektedir. Toplam 8 saat sürer ve bu sınava girebilmek için USMLE 1 ve TOEFL/USMLE sınavını geçmeniz gerekmektedir.

USMLE Step 3’e ise sadece Amerika’da girebilirsiniz. Bilgisayarda yapılan bir sınavdır ve çoktan seçmeli 480 soru yer alır. 35 ve 50 soruluk bloklar, 45 ve 60 dakikalık süreler halinde yapılır. Step 3’te ise 10 adet simülasyon vardır ve kişinin konuşma, muayene yetenekleri incelenir.

USMLE ile tıp doktorluğunuzun tanınması demek ABD’de genel pratisyen olarak çalışmanızı, Amerikan Kolej ve Üniversitelerinde asistanlığa başvurabilmenizi, ABD üniversitelerinin dış ülkelerdeki uzantılarına başvurabilirsiniz.

(Kaynak : http://www.tusem.com.tr/infobank/usmle_hakkinda_bilgi.asp )

TOEIC-The Test of English For International Communication)

toeic sınavı

TOEIC, ana dili İngilizce olmayan kişiler için yapılır ve İngilizceye ne derece hakim olduklarının tespiti için yapılır. İş İngilizcesine yöneliktir ve süresi 2 saattir. Alınabilecek en yüksek skor ise 990’dır.

Sınavların geneli bunlardır, spesifik alanlara yönelik sınavlar haricinde dille ilgili olan(TOEIC, IELTS, TOEFL, GMAT gibi) sınavlara Amerika, İrlanda, İngiltere ve Kanada'da dil eğitimi alarak hazırlanabilirsiniz. Ancak şunu hatırlatalım, özellikle akademik sınavlara iyi hazırlanıp girmek önemlidir, çünkü bu sınavların ücretleri yüksek olduğu kadar sizden beklenen cevaplar da bir o kadar profesyoneldir.

Bilgi İstek Formu